NASLOVNADRUŠTVO

U našoj županiji u travnju 208 više nezaposlenih nego u ožujku, ukupno 2964

22.5.2020. 09:12 | HZZ Područni ured Požega IZVOR: HZZ PREGLEDA: 736

1. REGISTRIRANA NEZAPOSLENOST KRAJEM TRAVNJA 2020.

Krajem travnja 2020. u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Požega registrirane su 2.964 nezaposlene osobe. U odnosu na prethodni mjesec, nezaposlenih je više za 7,5% ili 208 osoba, a na međugodišnjoj razini (travanj 2020./travanj 2019.), nezaposlenih je više za 20,6% ili 506 osoba. Rast nezaposlenosti koji je započeo u ožujku kada su zaustavljene gospodarske aktivnosti zbog pojave epidemije uzrokovane koronavirusom COVID-19, nastavljen je i u travnju, više kao posljedica znatno smanjenog zapošljavanja (pogotovo sezonske radne snage), a manje zbog ulaska u evidenciju novoprijavljenih osoba što je amortizirano donošenjem mjere "Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19)" koja se odnosi na poslodavce pogođene negativnim učincima pandemije u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, prijevoza i skladištenja, radno-intenzivnim djelatnostima unutar prerađivačke industrije - tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaja te na poslodavce koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) i druge poslodavce koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.

1.1. Nezaposleni prema spolu


U ukupnom broju nezaposlenih žene čine 56,6% (1.679 osoba), a muškarci 43,4% (1.285 osoba). U odnosu na ožujak, udio nezaposlenih žena je veći, a muškaraca manji za 0,6 postotnih bodova, a u odnosu na travanj 2019., udio žena je manji, a muškaraca veći za 1,8 postotnih bodova. Najveći udio žena u ukupnom broju nezaposlenih je na području Pleternice (61,8%), a najmanji u Lipiku (48,6%).

1.2. Nezaposleni prema dobi


U odnosu na ožujak, broj nezaposlenih mladih osoba (15 do 29 godina) povećan je za 9,5%, osoba srednje dobi (30 do 49 godina) za 6,3% te osoba starije dobi (preko 50 godina) za 6,9%. Na međugodišnjoj razini (travanj 2020./travanj 2019.), povećan je broj nezaposlenih u svim dobnim skupinama, kod mladih osoba za 29,4%, osoba srednje dobi za 21,2% te osoba starije dobi za 10,3%.

U strukturi nezaposlenih, osobe mlađe dobi čine 34,5% nezaposlenih, osobe srednje dobi 38,4% te starije osobe 27,1%. U odnosu na travanj 2019. godine, udio nezaposlenih mladih osoba veći je za 2,3 postotna boda, a udio osoba srednje dobi za 0,2 postotna boda dok je udio osoba starije dobi smanjen za 2,5 postotnih bodova.

1.3. Nezaposleni prema stupnju obrazovanja

Najviše nezaposlenih osoba ima završeno srednjoškolsko obrazovanje – 65,4% (35,2% s trogodišnjom te 30,2% s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe bez obrazovanja i nižeg stupnja obrazovanja čine 24,1%, a osobe višeg i visokog stupnja obrazovanja 10,5% ukupnog broja nezaposlenih. U odnosu na ožujak, povećan je broj nezaposlenih osoba bez škole za 2,7%, osoba s osnovnom školom za 3,2%, osoba sa srednjom školom za 9,1% te osoba s visokom razinom obrazovanja za 8,7%.

1.4. Struktura nezaposlenih po gradovima i općinama Požeško-slavonske županije

U travnju 2020. je u odnosu na ožujak broj nezaposlenih povećan u svim jedinicama lokalne uprave Najveće povećanje nezaposlenosti zabilježeno je u općini Jakšić (13,6%), a najmanje je porastao broj nezaposlenih u općini Brestovac (1,4%). Na međugodišnjoj razini (travanj 2020./travanj 2019.), evidentirana nezaposlenost je veća u svim jedinicama lokalne uprave osim u Kutjevu gdje je nezaposlenost u odnosu na isti mjesec prethodne godine manja za 6,1%. Najveće međugodišnje povećanje nezaposlenosti zabilježeno je u općini Jakšić (51,1%).

1.5. Stopa nezaposlenosti u Požeško-slavonskoj županiji u travnju 2020.

Krajem travnja 2020. u Požeško-slavonskoj županiji bile su 22.022 aktivne osobe (19.058 osiguranika u evidenciji HZMO-a i 2.964 nezaposlene osobe u evidenciji HZZ-a) što je 0,5% više nego u ožujku. Stopa nezaposlenosti iznosila je 13,5% i povećana je u odnosu na ožujak za 0,9 postotnih bodova.

Na međugodišnjoj razini (travanj 2020./travanj 2019.), zaposlenih je manje za 291 osobu ili 1,5%, nezaposlenih je više za 506 osoba ili 20,6%, a stopa nezaposlenosti je veća za 2,2 postotna boda (11,3% u travnju 2019. godine).

2. PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM TRAVNJA 2020.

2.1. Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom travnja iz evidencije nezaposlenih izašla 161 osoba. Od tog broja, 103 osobe zaposlene su temeljem radnog odnosa, 5 osoba izašlo je iz evidencije temeljem drugih poslovnih aktivnosti: registriranje trgovačkog društva ili obrta (1), ostvarivanje mjesečnog primitka, odnosno dohotka od druge samostalne djelatnosti (4), a 53 osobe brisane su iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu (npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.).

Od 103 osobe koje su zaposlene, 78 je zaposleno na području Područnog ureda Požega, 21 na području Republike Hrvatske, a 4 osobe zaposlene su u inozemstvu.

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnog odnosa najčešće je realizirano u sljedećim djelatnostima:

· Građevinarstvo – 20 osoba ili 19,4%

· Prerađivačka industrija – 16 osoba ili 15,5%

· Prijevoz i skladištenje – 13 osoba ili 12,6%

· Trgovina na veliko i malo – 9 osoba ili 8,7%

· Zdravstvena zaštita i socijalna skrb – 8 osoba ili 7,8%.

U travnju je zaposleno više muškaraca (75) u odnosu na žene (28), 42,7% zaposlenih su osobe u dobi od 30 do 49 godina, a najviše zaposlenih ima završenu srednju školu do 3 godine te za KV i VKV radnike (41,7%). Promatramo li prosječnu stopu zapošljavanja unazad godinu dana (svibanj 2019. – travanj 2020.), najvišu stopu zapošljavanja ostvarile su osobe s visokom razinom obrazovanja (54,7%), a najnižu osobe bez škole (23,9%). Isto tako, najvišu stopu zapošljavanja ostvarile su osobe u dobi od 15-19 godina (45,2%), a najnižu osobe u dobi preko 60 godina (17,2%).

Iz evidencije Zavoda, u travnju je najviše zaposleno prodavača (6), vozača teretnih vozila (4), poljoprivrednih radnika (4) te zidara (4). Tijekom travnja poslodavci su Područnom uredu Požega prijavili 83 slobodna radna mjesta, a najtraženija zanimanja su bila: prodavač (12), stolar (5), zidar (4), strojobravar (4), medicinska sestra (3), ekonomist (3), komercijalni službenik (3), vozač teretnih vozila (3) te drvoprerađivački radnik (3).

2.2. Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom travnja u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 369 osoba ili 12,8% manje nego u ožujku te 34,2% više nego u travnju 2019. Najviše novoprijavljenih ušlo je u evidenciju izravno iz radnog odnosa – 311 osoba, što je 11,1% manje nego u ožujku i 81,9% više nego u travnju 2019. Iz neaktivnosti su u evidenciju ušle 52 osobe, iz redovnog školovanja 2 te iz nekog drugog oblika rada 4 osobe.

S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja, najviše je osoba izravno iz radnog odnosa došlo iz sljedećih djelatnosti:

· Prerađivačka industrija – 69 osoba ili 22,2%

· Trgovina na veliko i malo – 47 osoba ili 15,1%

· Pružanje smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 44 osobe ili 14,1%

· Građevinarstvo – 26 osoba ili 8,4%

· Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 22 osobe ili 7,1%.

3. KORISNICI NOVČANE NAKNADE ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

U travnju je 788 nezaposlenih osoba ili 26,6% ukupnog broja nezaposlenih koristilo novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade povećan je u odnosu na ožujak za 2,9%, a u odnosu na travanj 2019. broj korisnika je veći za 266 osoba ili 51,0%.

Prosječno isplaćena novčana naknada iznosila je 2.426,29 kuna i veća je za 10,0% od prosječne naknade isplaćene u travnju 2019.

4. AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Krajem travnja je 327 osoba koristilo neku od mjera aktivne politike zapošljavanja prema sljedećim programima:

· Potpore za zapošljavanje i usavršavanje – 179 osoba (54,7%)

· Potpore za samozapošljavanje – 87 osoba (26,6%)

· Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnoga odnosa – 36 osoba (11,0%)

· Obrazovanje nezaposlenih – 13 osoba (4,0%)

· Javni radovi – 9 osoba (2,7%)

· Osposobljavanje na radnom mjestu – 3 osobe (1,0%).

S obzirom na novonastalo stanje u gospodarstvu uvjetovano pandemijom koronavirusa (COVID-19) aktivnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje usmjerene su na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji. Stoga je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj 20. ožujka 2020. donijelo odluku o privremenoj obustavi dijela programa mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2020. godini i to: Potpore za zapošljavanje, Potpore za usavršavanje, Potpore za samozapošljavanje, Obrazovanje i osposobljavanje i Javni rad. Provedba mjera unutar intervencije Potpore za očuvanje radnih mjesta: Potpora za skraćivanje radnog vremena, Potpora za obrazovanje radnika i Potpora za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva, nastavljena je. U isto vrijeme donesena je odluka o uvođenju nove mjere - Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19), koja se odnosi na poslodavce pogođene negativnim učincima pandemije u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, prijevoza i skladištenja, radno-intenzivnim djelatnostima unutar prerađivačke industrije - tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaja te na poslodavce koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) i druge poslodavce koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.

Tagovi: hzz, nezaposelnost, travanj, PSŽ

48 SATI NA 034PORTALU

.

Požeški maturanti proslavili zadnji dan srednje škole, 29.05.2020.g

.

„Milijarde eura dobivene pomoći dokaz su izvrsnoga ugleda i poštovanja koje Hrvatska i premijer Plenković uživaju unutar Europske unije“

.

Josip Budimir uzdigao Kutjevo u sam vrh trećeligaškog nogometa

.

Franjo Lucić kažnjen s 8000kn zbog imovinske kartice, plaćat će ju u čak četiri rate

.

U Brodsko-posavskoj županiji trenutno 23 aktivna slučaja zaraze koronavirusom

.

Još jedan genijalan parking na požeški način

.

Vodu za piće s područja javne vodoopskrbe naselja Sovski Dol prije uporabe obavezno prokuhati

.

Tri policajaca iz susjedne županije pisali ogromne kazne i uzimali novac sebi te primali mito

.

Ova tri slatka šteneta su odlutala, vlasnik nudi nagradu od 500 € za korisne informacije

.

Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend...

.

U Požeško-slavonskoj županiji i dalje aktivno 4 slučaja zaraze korona virusom

Pozajmice do 500.000 eur

Pozajmice do 500.000 eur

Pozajmice do 500.000 eur

► REGISTRIRAJ SE DA OBJAVIŠ OGLAS

.

Struje neće biti...

.

Policija i ovog vikenda provodi pojačan nadzor u prometu

.

52-godišnjak s područja Velike dizao kredit putem društvene mreže od nepoznate osobe i ostao prevaren

.

Danas promjenjivo vrijeme s mjestimičnom kišom

.

Naknada roditeljima njegovateljima i njegovateljima porasla za 1.500 kuna

.

BiH donijela odluku, evo kada se potpuno otvara granica s Hrvatskom

.

Predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja uručili zastave obiteljima preminulih branitelja tijekom epidemije Covid-19

.

Školsku godinu nikad teže nije bilo pasti: Rokovi za ispravljanje ocjena, čak i sa četiri ocjene nedovoljan

.

Biskup primio kandidate za Bogoslovno sjemenište

.

Nakon tri dana, broj zaraženih opet raste

.

VANDALIZAM U PAKRACU: Vole li vandali svoj grad i sugrađane?

.

Na području PSŽ četiri osobe pozitivne na koronavirus, nalaze se u kućnoj izolaciji

.

Stočari su očajni jer zbog korone nisu mogli prodati janjce

.

Održan sastanak na temu urbanističko - arhitektonskog natječaja za idejno rješenje rekonstrukcije Trga Sv. Trojstva

.

Najduži stol u Velikoj otkazan do iduće godine, Festival Graševine odgođen za rujan

.

SVEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU: Upisi u prvu akademsku godinu očekuju se već od rujna

.

Iako je zabrana rada nedjeljom ukinuta, neke trgovine u Požegi ove nedjelje ipak neće raditi

.

Njemačka od 15. lipnja dopušta građanima da putuju u druge zemlje EU. Očekuje li nas navala iseljenika?

.

Pronađen kradljivac drva kod Pleternice

.

Vozač koji je sinoć u Marindvoru sletio s kolnika imao 1,20 promila

.

Danas djelomično sunčano uz moguću kišu

FOTONALAZ

Još jedan genijalan parking na požeški način