Krajem veljače u evidenciji Zavoda za zapošljavanje u Požegi registrirano je 2.836 nezaposlenih osoba


(FOTO: Arhiv)

18.3.2021. | 15:05 | HZZ Požega
Pregleda: 1642

Krajem veljače 2021. u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Požega registrirano je 2.836 nezaposlenih osoba. U odnosu na prethodni mjesec, nezaposlenih je manje za 2,3% ili 68 osoba, a na međugodišnjoj razini (veljača 2021./veljača 2020.), nezaposlenih je više za 6,9% ili 183 osobe.

Nezaposleni prema spolu

U ukupnom broju nezaposlenih žene čine 56,6% (1.606 osoba), a muškarci 43,4% (1.230 osoba). U odnosu na siječanj, udio nezaposlenih žena je veći, a muškaraca manji za 0,7 postotnih bodova, a u odnosu na veljaču 2020., udio žena je veći, a muškaraca manji za 1,0 postotni bod. Najveći udio žena u ukupnom broju nezaposlenih je na području Pleternice (65,2%), a najmanji u Pakracu (46,8%).


Nezaposleni prema dobi


U odnosu na siječanj, broj nezaposlenih mladih osoba (15 do 29 godina) smanjen je za 4,7%, osoba srednje dobi (30 do 49 godina) za 0,4% te osoba starije dobi (preko 50 godina) za 1,7%. Na međugodišnjoj razini (veljača 2021./veljača 2020.), povećan je broj nezaposlenih u svim dobnim skupinama, kod mladih osoba za 13,8%, osoba srednje dobi za 4,5% te osoba starije dobi za 1,6%.

U strukturi nezaposlenih, osobe mlađe dobi čine 36,5% nezaposlenih, osobe srednje dobi 37,2% te starije osobe 26,3%. U odnosu na veljaču 2020. godine, udio nezaposlenih mladih osoba veći je za 2,2 postotna boda, a udio osoba srednje dobi manji je za 0,9 postotnih bodova te osoba starije dobi za 1,3 postotna boda.

Nezaposleni prema stupnju obrazovanja

Najviše nezaposlenih osoba ima završeno srednjoškolsko obrazovanje – 65,7% (36,2% s trogodišnjom te 29,5% s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe bez obrazovanja i nižeg stupnja obrazovanja čine 22,8%, a osobe višeg i visokog stupnja obrazovanja 11,5% ukupnog broja nezaposlenih. U odnosu na siječanj, povećan je broj nezaposlenih osoba bez škole za 0,6% i osoba s osnovnom školom za 0,4%, dok je broj nezaposlenih osoba sa srednjom školom smanjen za 2,9% te osoba s visokom razinom obrazovanja za 4,4%.

Struktura nezaposlenih po gradovima i općinama Požeško-slavonske županije

U veljači 2021. je u odnosu na siječanj broj nezaposlenih smanjen u većini jedinica lokalne uprave dok je u općini Jakšić i Kutjevu broj nezaposlenih ostao na istoj razini. Najveće smanjenje broja nezaposlenih osoba zabilježeno je u Lipiku (6,7%). Na međugodišnjoj razini (veljača 2021./veljača 2020.), evidentirana nezaposlenost je manja u dvije, a veća u sedam jedinica lokalne uprave dok je u Pakracu ostala na istoj razini. Najveće međugodišnje smanjenje nezaposlenosti zabilježeno je u općini Čaglin (12,2%), a najveće povećanje u Lipiku (15,6%).

Stopa nezaposlenosti u Požeško-slavonskoj županiji u veljači 2021.

Krajem veljače 2021. u Požeško-slavonskoj županiji bilo je 22.207 aktivnih osoba (19.371 osiguranik u evidenciji HZMO-a i 2.836 nezaposlenih osoba u evidenciji HZZ-a) što je za 9 osoba ili 0,1% više nego u siječnju. Stopa nezaposlenosti iznosila je 12,8% i smanjena je u odnosu na siječanj za 0,3 postotna boda.

Na međugodišnjoj razini (veljača 2021./veljača 2020.), zaposlenih je više za 137 osoba ili 0,7%, nezaposlenih je više za 183 osobe ili 6,9%, a stopa nezaposlenosti je veća za 0,7 postotnih bodova (12,1% u veljači 2020. godine).

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom veljače iz evidencije nezaposlenih izašlo 298 osoba. Od tog broja, 179 osoba zaposleno je temeljem radnog odnosa, 5 osoba izašlo je iz evidencije temeljem drugih poslovnih aktivnosti: registriranje trgovačkog društva ili obrta (4), ostvarivanje mjesečnog primitka, odnosno dohotka od druge samostalne djelatnosti (1), a 114 osoba brisano je iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu (npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.).

Od 179 osoba koje su zaposlene, 141 je zaposlena na području Područnog ureda Požega, 36 na području Republike Hrvatske, a 2 osobe zaposlene su u inozemstvu.

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnog odnosa najčešće je realizirano u sljedećim djelatnostima:

· Prerađivačka industrija – 52 osobe ili 29,1%

· Trgovina na veliko i malo – 25 osoba ili 14,0%

· Obrazovanje – 24 osobe ili 13,4%

· Građevinarstvo – 17 osoba ili 9,5%

· Zdravstvena zaštita i socijalna skrb – 14 osoba ili 7,8%.

U veljači je zaposleno više žena (92) u odnosu na muškarce (87), 55,3% zaposlenih su mlade osobe u dobi od 15-29 godina, a najviše zaposlenih ima završenu srednju školu do 3 godine te za KV i VKV radnike (42,5%). Promatramo li prosječnu stopu zapošljavanja unazad godinu dana (ožujak 2020. – veljača 2021.), najvišu stopu zapošljavanja ostvarile su osobe s višom razinom obrazovanja (53,2%), a najnižu osobe bez škole (27,1%). Isto tako, najvišu stopu zapošljavanja ostvarile su osobe u dobi od 20-24 godine (49,9%), a najnižu osobe u dobi preko 60 godina (24,2%).

Iz evidencije Zavoda, u veljači je najviše zaposleno prodavača (19), čistačica (9), radnika na proizvodnoj liniji (7), vozača teretnog vozila (6) te drvoprerađivačkih radnika (6). Tijekom veljače poslodavci su Područnom uredu Požega prijavili 226 slobodnih radnih mjesta, a najtraženija zanimanja su bila: radnik za pomoć u kući (42), elektrostrojarski tehničar (18), vozač autobusa (12), zavarivač (10), monter cjevovoda (9), odgojitelj predškolske djece (7) te prodavač (7).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom veljače u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 230 osoba ili 33,1% manje u odnosu na prethodni mjesec te 23,8% manje nego u veljači 2020. Najviše novoprijavljenih ušlo je u evidenciju izravno iz radnog odnosa – 128 osoba, što je 50,2% manje u odnosu na prethodni mjesec i 33,7% manje nego u veljači 2020. Iz neaktivnosti je u evidenciju ušlo 99 osoba, a iz redovnog školovanja 3 osobe. S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja, najviše je osoba izravno iz radnog odnosa došlo iz sljedećih djelatnosti:

· Prerađivačka industrija – 42 osobe ili 32,8%

· Trgovina na veliko i malo – 16 osoba ili 12,5%

· Građevinarstvo – 11 osoba ili 8,6%

· Ostale uslužne djelatnosti – 10 osoba ili 7,8%

· Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – 10 osoba ili 7,8%.

U veljači je 614 nezaposlenih osoba ili 21,7% ukupnog broja nezaposlenih koristilo novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade manji je u odnosu na siječanj za 10,5%, a u odnosu na veljaču 2020. broj korisnika je manji za 134 osobe ili 17,9%.

Prosječno isplaćena novčana naknada iznosila je 2.425,45 kuna i bila je manja za 8,1% od prosječne naknade isplaćene u veljači 2020. (2.640,28 kuna).

AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Krajem veljače je 255 osoba koristilo neku od mjera aktivne politike zapošljavanja prema sljedećim programima:

· Potpore za zapošljavanje – 133 osobe (52,2%)

· Potpore za samozapošljavanje – 58 osoba (22,7%)

· Javni radovi – 42 osobe (16,5)%

· Potpore za očuvanje radnih mjesta – 13 osoba (5,1%)

· Obrazovanje nezaposlenih – 8 osoba (3,1%)

· Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnoga odnosa – 1 osoba (0,4%).

Osim provedbe mjera unutar programa aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini, s obzirom na poteškoće u gospodarstvu uvjetovane pandemijom koronavirusa (COVID-19), aktivnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje od ožujka 2020. usmjerene su na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima koje su najugroženije novonastalom situacijom.

U tom cilju, od ožujka se primjenjuju opće i specifične mjere za očuvanje radnih mjesta, a trenutno su aktivne sljedeće mjere:

- Potpora za očuvanje radnih mjesta (u definiranim djelatnostima)

- Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike

- Potpora za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena

- Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom.


Samo registrirani članovi mogu ocjenjivati i komentirati članke. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje. Ako jeste registrirani, prijavite se ovdje.

ANKETA
Koje je vaše mišljenje o euru godinu dana nakon uvođenja?
Kliknite na opciju za koju želite glasati.
Oglašavajte se na 034 portalu jer:
više od 300.000 korisnika mjesečno
više od 2 milijuna otvaranja stranica svakog mjeseca
Pročitaj više

IMPRESSUMUVJETI KORIŠTENJAPRAVILA PRIVATNOSTI