U svibnju 49 više nezposlenih nego u travnju, sveukupno 3.013 nezaposlenih osoba

Nije sve tako sivo?! Na području Požeštine aktivnih 150 oglasa za posao
(FOTO: Ilustracija)

18.6.2020. | 10:26 | HZZ Područni ured Požega
Pregleda: 1736

1. REGISTRIRANA NEZAPOSLENOST KRAJEM SVIBNJA 2020.

Krajem svibnja 2020. u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Požega registrirano je 3.013 nezaposlenih osoba. U odnosu na prethodni mjesec, nezaposlenih je više za 1,7% ili 49 osoba, a na međugodišnjoj razini (svibanj 2020./svibanj 2019.), nezaposlenih je više za 41,4% ili 882 osobe. Rast nezaposlenosti koji je započeo u ožujku kada su zaustavljene gospodarske aktivnosti zbog pojave epidemije uzrokovane koronavirusom COVID-19, nastavljen je i u svibnju, više kao posljedica znatno smanjenog zapošljavanja (pogotovo sezonske radne snage), a manje zbog ulaska u evidenciju novoprijavljenih osoba. Veći rast nezaposlenosti ublažen je donošenjem mjere "Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19)" koja se odnosi na poslodavce pogođene negativnim učincima pandemije u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, prijevoza i skladištenja, radno-intenzivnim djelatnostima unutar prerađivačke industrije - tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaja te na poslodavce koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) i druge poslodavce koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.

1.1. Nezaposleni prema spolu


U ukupnom broju nezaposlenih žene čine 58,2% (1.753 osobe), a muškarci 41,8% (1.260 osoba). U odnosu na travanj, udio nezaposlenih žena je veći, a muškaraca manji za 1,6 postotnih bodova, a u odnosu na svibanj 2019., udio žena je manji, a muškaraca veći za 0,4 postotna boda. Najveći udio žena u ukupnom broju nezaposlenih je na području Pleternice (64,5%), a najmanji u Lipiku (52,6%).


1.2. Nezaposleni prema dobi

U odnosu na travanj, smanjen je broj nezaposlenih mladih osoba (15 do 29 godina) za 1,9% dok je povećan broj nezaposlenih osoba srednje dobi (30 do 49 godina) za 3,0% kao i osoba starije dobi (preko 50 godina) za 4,2%. Na međugodišnjoj razini (svibanj 2020./svibanj 2019.), povećan je broj nezaposlenih u svim dobnim skupinama, kod mladih osoba za 52,7%, osoba srednje dobi za 43,3% te osoba starije dobi za 27,7%.

U strukturi nezaposlenih, osobe mlađe dobi čine 33,3% nezaposlenih, osobe srednje dobi 38,9% te starije osobe 27,8%. U odnosu na svibanj 2019. godine, udio nezaposlenih mladih osoba veći je za 2,5 postotnih bodova, a udio osoba srednje dobi za 0,5 postotnih bodova dok je udio osoba starije dobi smanjen za 3,0 postotna boda.

1.3. Nezaposleni prema stupnju obrazovanja

Najviše nezaposlenih osoba ima završeno srednjoškolsko obrazovanje – 65,2% (35,5% s trogodišnjom te 29,7% s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe bez obrazovanja i nižeg stupnja obrazovanja čine 24,6%, a osobe višeg i visokog stupnja obrazovanja 10,2% ukupnog broja nezaposlenih. U odnosu na travanj, smanjen je broj nezaposlenih osoba bez škole za 0,5% i osoba s visokom razinom obrazovanja za 1,0% dok je broj nezaposlenih osoba s osnovnom školom povećan za 5,2% te osoba sa srednjom školom za 1,3%.

1.4. Struktura nezaposlenih po gradovima i općinama Požeško-slavonske županije

U svibnju 2020. je u odnosu na travanj broj nezaposlenih povećan u pet, a smanjen također u pet jedinica lokalne uprave. Najveće povećanje nezaposlenosti zabilježeno je u Lipiku (6,4%), a najveće smanjenje u općini Brestovac (5,0%). Na međugodišnjoj razini (svibanj 2020./svibanj 2019.), evidentirana nezaposlenost je veća u svim jedinicama lokalne uprave. Najveće međugodišnje povećanje nezaposlenosti zabilježeno je u općini Jakšić (87,7%), a najmanje u Kutjevu (14,7%).

1.5. Stopa nezaposlenosti u Požeško-slavonskoj županiji u svibnju 2020.

Krajem svibnja 2020. u Požeško-slavonskoj županiji bilo je 22.026 aktivnih osoba (19.013 osiguranika u evidenciji HZMO-a i 3.013 nezaposlenih osoba u evidenciji HZZ-a) što je 4 osobe više nego u travnju. Stopa nezaposlenosti iznosila je 13,7% i povećana je u odnosu na travanj za 0,2 postotna boda.

Na međugodišnjoj razini (svibanj 2020./svibanj 2019.), zaposlenih je manje za 507 osoba ili 2,6%, nezaposlenih je više za 882 osobe ili 41,4%, a stopa nezaposlenosti je veća za 3,9 postotnih bodova (9,8% u svibnju 2019. godine).

2. PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM SVIBNJA 2020.

2.1. Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom svibnja iz evidencije nezaposlenih izašlo 228 osoba. Od tog broja, 186 osoba zaposleno je temeljem radnog odnosa, 8 osoba izašlo je iz evidencije temeljem drugih poslovnih aktivnosti: registriranje trgovačkog društva ili obrta (5), ostvarivanje mjesečnog primitka, odnosno dohotka od druge samostalne djelatnosti (3), a 34 osobe brisane su iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu (npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.).

Od 186 osoba koje su zaposlene, 152 su zaposlene na području Područnog ureda Požega, 32 na području Republike Hrvatske, a 2 osobe zaposlene su u inozemstvu.

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnog odnosa najčešće je realizirano u sljedećim djelatnostima:

· Trgovina na veliko i malo – 41 osoba ili 22,0%

· Pružanje smještaja, priprema i usluživanje hrane – 33 osobe ili 17,7%

· Prerađivačka industrija – 31 osoba ili 16,7%

· Građevinarstvo – 17 osoba ili 9,1%

· Prijevoz i skladištenje – 12 osoba ili 6,5%.

U svibnju je zaposleno više žena (95) u odnosu na muškarce (91), 49,5% zaposlenih su mlade osobe u dobi do 29 godina, a najviše zaposlenih ima završenu srednju školu do 3 godine te za KV i VKV radnike (35,5%). Promatramo li prosječnu stopu zapošljavanja unazad godinu dana (lipanj 2019. – svibanj 2020.), najvišu stopu zapošljavanja ostvarile su osobe s visokom razinom obrazovanja (53,6%), a najnižu osobe bez škole (20,6%). Isto tako, najvišu stopu zapošljavanja ostvarile su osobe u dobi od 25-29 godina (43,4%), a najnižu osobe u dobi preko 60 godina (15,8%).

Iz evidencije Zavoda, u svibnju je najviše zaposleno prodavača (24), konobara (18), čistačica (11), pomoćnih konobara (7) te kuhara (6). Tijekom svibnja poslodavci su Područnom uredu Požega prijavili 135 slobodnih radnih mjesta, a najtraženija zanimanja su bila: doktor medicine (20), konobar (7), zidar (7), čistačica (7), armirač (6) te kuhar (5).

2.2. Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom svibnja u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 277 osoba ili 24,9% manje nego u travnju te 5,3% više nego u svibnju 2019. Najviše novoprijavljenih ušlo je u evidenciju izravno iz radnog odnosa – 193 osobe, što je 37,9% manje nego u travnju i 20,6% više nego u svibnju 2019. Iz neaktivnosti je u evidenciju ušlo 79 osoba, iz redovnog školovanja 1 te iz nekog drugog oblika rada 4 osobe.

S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja, najviše je osoba izravno iz radnog odnosa došlo iz sljedećih djelatnosti:

· Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje – 82 osobe ili 42,5%

· Prerađivačka industrija – 27 osoba ili 14,0%

· Trgovina na veliko i malo – 18 osoba ili 9,3%

· Pružanje smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 13 osoba ili 6,7%

· Obrazovanje – 10 osoba ili 5,2%.

3. KORISNICI NOVČANE NAKNADE ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

U svibnju je 819 nezaposlenih osoba ili 27,2% ukupnog broja nezaposlenih koristilo novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade povećan je u odnosu na travanj za 3,9%, a u odnosu na svibanj 2019. broj korisnika je veći za 368 osoba ili 81,6%.

Prosječno isplaćena novčana naknada iznosila je 2.416,43 kuna i veća je za 11,4% od prosječne naknade isplaćene u svibnju 2019.

4. AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Krajem svibnja je 275 osoba koristilo neku od mjera aktivne politike zapošljavanja prema sljedećim programima:

· Potpore za zapošljavanje i usavršavanje – 160 osoba (58,2%)

· Potpore za samozapošljavanje – 73 osobe (26,5%)

· Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnoga odnosa – 32 osobe (11,6%)

· Javni radovi – 9 osoba (3,3%)

· Osposobljavanje na radnom mjestu – 1 osoba (0,4%).

S obzirom na novonastalo stanje u gospodarstvu uvjetovano pandemijom koronavirusa (COVID-19) aktivnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje usmjerene su na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji. Stoga je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj 20. ožujka 2020. donijelo odluku o privremenoj obustavi dijela programa mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2020. godini i to: Potpore za zapošljavanje, Potpore za usavršavanje, Potpore za samozapošljavanje, Obrazovanje i osposobljavanje i Javni rad. Provedba mjera unutar intervencije Potpore za očuvanje radnih mjesta: Potpora za skraćivanje radnog vremena, Potpora za obrazovanje radnika i Potpora za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva, nastavljena je. U isto vrijeme donesena je odluka o uvođenju nove mjere - Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19), koja se odnosi na poslodavce pogođene negativnim učincima pandemije u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, prijevoza i skladištenja, radno-intenzivnim djelatnostima unutar prerađivačke industrije - tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaja te na poslodavce koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) i druge poslodavce koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.


Samo registrirani članovi mogu ocjenjivati i komentirati članke. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje. Ako jeste registrirani, prijavite se ovdje.

ANKETA
Koje je vaše mišljenje o euru godinu dana nakon uvođenja?
Kliknite na opciju za koju želite glasati.
Oglašavajte se na 034 portalu jer:
više od 300.000 korisnika mjesečno
više od 2 milijuna otvaranja stranica svakog mjeseca
Pročitaj više

IMPRESSUMUVJETI KORIŠTENJAPRAVILA PRIVATNOSTI