Krajem ožujka 2021. u evidenciji HZZ-a Područnog ureda Požega registrirano je 2.695 nezaposlenih osoba

HZZ
(FOTO: 034portal.hr)

17.4.2021. | 09:00 | HZZ Požega
Pregleda: 1526

Krajem ožujka 2021. u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Požega registrirano je 2.695 nezaposlenih osoba. U odnosu na prethodni mjesec, nezaposlenih je manje za 5,0% ili 141 osobu, a na međugodišnjoj razini (ožujak 2021./ožujak 2020.), nezaposlenih je manje za 2,2% ili 61 osobu.

1.1. Nezaposleni prema spolu

U ukupnom broju nezaposlenih žene čine 57,6% (1.553 osobe), a muškarci 42,4% (1.142 osobe). U odnosu na veljaču, udio nezaposlenih žena je veći, a muškaraca manji za 1,0 postotni bod, a u odnosu na ožujak 2020., udio žena je veći, a muškaraca manji za 1,6 postotnih bodova. Najveći udio žena u ukupnom broju nezaposlenih je na području Pleternice (67,8%), a najmanji u Lipiku (48,2%).


1.2. Nezaposleni prema dobi


U odnosu na veljaču, broj nezaposlenih mladih osoba (15 do 29 godina) smanjen je za 5,0%, osoba srednje dobi (30 do 49 godina) za 6,8% te osoba starije dobi (preko 50 godina) za 2,3%. Na međugodišnjoj razini (ožujak 2021./ožujak 2020.), povećan je broj nezaposlenih mladih osoba za 5,5%, dok je broj nezaposlenih osoba srednje dobi smanjen za 8,1% te osoba starije dobi za 3,2%.

U strukturi nezaposlenih, osobe mlađe dobi čine 36,5% nezaposlenih, osobe srednje dobi 36,5% te starije osobe 27,0%. U odnosu na ožujak 2020. godine, udio nezaposlenih mladih osoba veći je za 2,7 postotnih bodova, a udio osoba srednje dobi manji je za 2,4 postotna boda te osoba starije dobi za 0,3 postotna boda.

1.3. Nezaposleni prema stupnju obrazovanja

Najviše nezaposlenih osoba ima završeno srednjoškolsko obrazovanje – 65,8% (35,7% s trogodišnjom te 30,1% s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe bez obrazovanja i nižeg stupnja obrazovanja čine 22,8%, a osobe višeg i visokog stupnja obrazovanja 11,4% ukupnog broja nezaposlenih. U odnosu na veljaču, smanjen je broj nezaposlenih osoba bez škole za 8,6%, osoba s osnovnom školom za 3,2%, osoba sa srednjom školom za 4,9% te osoba s visokom razinom obrazovanja za 6,1%.

1.4. Struktura nezaposlenih po gradovima i općinama Požeško-slavonske županije

U ožujku 2021. je u odnosu na veljaču broj nezaposlenih smanjen u svim jedinicama lokalne uprave osim u općini Jakšić gdje je broj nezaposlenih porastao za 1,3%. Najveće smanjenje broja nezaposlenih osoba zabilježeno je u Lipiku (12,2%). Na međugodišnjoj razini (ožujak 2021./ožujak 2020.), evidentirana nezaposlenost je manja u pet, a veća također u pet jedinica lokalne uprave. Najveće međugodišnje smanjenje nezaposlenosti zabilježeno je u Pakracu (17,1%), a najveće povećanje u općini Jakšić (5,6%).

1.5. Stopa nezaposlenosti u Požeško-slavonskoj županiji u ožujku 2021.

Krajem ožujka 2021. u Požeško-slavonskoj županiji bilo je 22.220 aktivnih osoba (19.525 osiguranika u evidenciji HZMO-a i 2.695 nezaposlenih osoba u evidenciji HZZ-a) što je za 13 osoba ili 0,1% više nego u veljači. Stopa nezaposlenosti iznosila je 12,1% i smanjena je u odnosu na veljaču za 0,7 postotnih bodova.

Na međugodišnjoj razini (ožujak 2021./ožujak 2020.), zaposlenih je više za 361 osobu ili 1,9%, nezaposlenih je manje za 61 osobu ili 2,2%, a stopa nezaposlenosti je manja za 0,5 postotnih bodova (12,6% u ožujku 2020. godine).

2. PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM OŽUJKA 2021.

2.1. Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno su tijekom ožujka iz evidencije nezaposlenih izašle 394 osobe. Od tog broja, 287 osoba zaposleno je temeljem radnog odnosa, 8 osoba izašlo je iz evidencije temeljem drugih poslovnih aktivnosti: registriranje trgovačkog društva ili obrta (7), ostvarivanje mjesečnog primitka, odnosno dohotka od druge samostalne djelatnosti (1), a 99 osoba brisano je iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu (npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.).

Od 287 osoba koje su zaposlene, 225 je zaposleno na području Područnog ureda Požega, 60 na području Republike Hrvatske, a 2 osobe zaposlene su u inozemstvu.

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnog odnosa najčešće je realizirano u sljedećim djelatnostima:

· Prerađivačka industrija – 77 osoba ili 26,8%

· Građevinarstvo – 32 osobe ili 11,1%

· Pružanje smještaja, priprema i usluživanje hrane – 31 osoba ili 10,8%

· Trgovina na veliko i malo – 30 osoba ili 10,5%

· Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 23 osobe ili 8,0%.

U ožujku je zaposleno više muškaraca (156) u odnosu na žene (131), 45,6% zaposlenih su mlade osobe u dobi od 15-29 godina, a najviše zaposlenih ima završenu srednju školu do 3 godine te za KV i VKV radnike (42,5%). Promatramo li prosječnu stopu zapošljavanja unazad godinu dana (travanj 2020. – ožujak 2021.), najvišu stopu zapošljavanja ostvarile su osobe s višom razinom obrazovanja (54,7%), a najnižu osobe bez škole (28,5%). Isto tako, najvišu stopu zapošljavanja ostvarile su osobe u dobi od 20-24 godine (51,0%), a najnižu osobe u dobi preko 60 godina (25,4%).

Iz evidencije Zavoda, u ožujku je najviše zaposleno prodavača (22), čistačica (17), konobara (16), radnika na proizvodnoj liniji (11), pomoćnih radnika primarne prerade drva (11), šumarskih radnika (11) te građevinara za održavanje (10). Tijekom ožujka poslodavci su Područnom uredu Požega prijavili 435 slobodnih radnih mjesta, a najtraženija zanimanja su bila: zidar (38), armirač (34), tesar (34), radnik za pomoć u kući (20), profesor glazbenih predmeta (14), konobar (13) te vozač teretnog vozila s prikolicom (12).

2.2. Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom ožujka u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su ukupno 253 osobe ili 10,0% više u odnosu na prethodni mjesec te 40,2% manje nego u ožujku 2020. Najviše novoprijavljenih ušlo je u evidenciju izravno iz radnog odnosa – 157 osoba, što je 22,7% više u odnosu na prethodni mjesec i 55,1% manje nego u ožujku 2020. Iz neaktivnosti je u evidenciju ušlo 88 osoba, a iz redovnog školovanja 8 osoba. S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja, najviše je osoba izravno iz radnog odnosa došlo iz sljedećih djelatnosti:

· Prerađivačka industrija – 36 osoba ili 22,9%

· Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje – 35 osoba ili 22,3%

· Trgovina na veliko i malo – 24 osobe ili 15,3%

· Pružanje smještaja, priprema i usluživanje hrane – 11 osoba ili 7,0%

· Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – 7 osoba ili 4,5%.

3. KORISNICI NOVČANE NAKNADE ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

U ožujku su 564 nezaposlene osobe ili 20,9% ukupnog broja nezaposlenih koristile novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade manji je u odnosu na veljaču za 8,1%, a u odnosu na ožujak 2020. broj korisnika je manji za 202 osobe ili 26,4%.

Prosječno isplaćena novčana naknada iznosila je 2.363,70 kuna i bila je manja za 6,6% od prosječne naknade isplaćene u ožujku 2020. (2.529,40 kuna).

4. AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Krajem ožujka je 205 osoba koristilo neku od mjera aktivne politike zapošljavanja prema sljedećim programima:

· Potpore za zapošljavanje – 133 osobe (64,9%)

· Potpore za samozapošljavanje – 56 osoba (27,3%)

· Obrazovanje nezaposlenih – 14 osoba (6,8%)

· Javni radovi – 1 osoba (0,5)%

· Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnoga odnosa – 1 osoba (0,5%).

Osim provedbe mjera unutar programa aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini, s obzirom na poteškoće u gospodarstvu uvjetovane pandemijom koronavirusa (COVID-19), aktivnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje od ožujka 2020. usmjerene su na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima koje su najugroženije novonastalom situacijom.

U tom cilju, od ožujka se primjenjuju opće i specifične mjere za očuvanje radnih mjesta, a trenutno su aktivne sljedeće mjere:

- Potpora za očuvanje radnih mjesta (u definiranim djelatnostima)

- Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike

- Potpora za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena

- Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom.


Samo registrirani članovi mogu ocjenjivati i komentirati članke. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje. Ako jeste registrirani, prijavite se ovdje.

ANKETA
Idete li ove godine na ljetovanje?
Kliknite na opciju za koju želite glasati.
Oglašavajte se na 034 portalu jer:
više od 300.000 korisnika mjesečno
više od 2 milijuna otvaranja stranica svakog mjeseca
Pročitaj više

IMPRESSUMUVJETI KORIŠTENJAPRAVILA PRIVATNOSTI