Sažetak provedenih aktivnosti i promjena u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, PU Požega tijekom 2023. godine

Jasminka Antunović HZZ
(FOTO: Ustupljena fotografija)

2.1.2024. | 18:05 | 034
Pregleda: 2943

Koliki je broj nezaposlenih osoba u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na području Požeško-slavonske županije (usporedba s prethodnim godinama)?

U evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega na dan 31.11.2023. godine evidentirane su 2.349 nezaposlene osobe. Za usporedbu, prije deset godina, u istom razdoblju 2013. godine, na području PU Požega evidentirano je 6.953 nezaposlenih osoba. Slijedom toga možemo zaključiti kako se broj nezaposlenih osoba u zadnjih deset godina smanjio za 4.604 nezaposlene osobe. Potrebe za radnicima u 2023. godini su bile evidentirane za 3.425 nezaposlenu osobu, što je više za 1.157 u odnosu na 2013. godinu. Možemo konstatirati da se je broj nezaposlenih osoba u zadnjih deset godina smanjio za skoro tri puta, a broj slobodnih radnih mjesta povećao i to je promijenilo trendove na tržištu rada: nekad je ponuda premašivala potražnju, a danas je obrnuto - radnika nedostaje. Posebno ih nedostaje u deficitarnim zanimanjima.

Koje se mjere provode kako bi se potaknulo mlade na školovanje u deficitarnim zanimanjima?


Na temelju Uredbe Vlade Republike Hrvatske o praćenju, analizi i predviđanju potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima te izradi i uzimanju u obzir preporuka za obrazovnu upisnu politiku, područne službe i uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uz koordinaciju od strane Središnjeg ureda provode analizu i prognozu potreba tržišta za pojedinim zvanjima te izrađuju preporuke za obrazovnu upisnu politiku.


Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja u 2023. godini (Preporuke) najbolje oslikavaju trenutno stanje na tržištu rada te sadrže obrazovne programe u kojima treba povećati ili smanjiti broj upisanih i stipendiranih učenika i studenata (deficitarna i suficitarna zanimanja). Izrađuju se na temelju relevantnih in-formacija o stanju, kretanju i budućim promjenama na lokalnom odnosno regionalnom tržištu rada.

Važno je napomenuti kako Preporuke imaju kvalitativni karakter odnosno preporuča se povećanje ili smanjenje broja upisanih i stipendiranih učenika i studenata u pojedinim obrazovnim programima, ali se ono ne određuje kvantitativno. Grad Požega koristi upravo ove podatke za dodjelu stipendija učenicima i studentima kako bi se i na taj način potaknulo učenike i studente na završetak upravo nekog od tih nedostajućih zanimanja.

Nadalje, osim navedenih Preporuka kojima pokušavamo utjecati na obrazovni sustav redovito provodimo aktivnosti informiranja učenika u svim osnovnim i srednjim školama s područja Požeško-slavonske županije te studenata Veleučilišta o najtraženijim zanimanjima na našem području.

Prošli su upisi u srednje škole i na fakultete. Je li HZZ provodio profesionalna usmjeravanja učenika?

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Požega tijekom 2023. godine nastavio je s pružanjem dugogodišnje usluge profesionalnog usmjeravanja učenicima završnih razreda osnovne i srednje škole. Prednost obrade imaju učenici osnovne škole s teškoćama u razvoju koji nastavu pohađaju po primjerenom programu školovanja te učenici s većim zdravstvenim teškoćama. Navedene skupine učenika prolaze psihološko-medicinsku obradu temeljem koje se izdaje mišljenje stručnog tima za profesionalno usmjeravanje radi stjecanja pogodnosti pri upisu učenika s teškoćama u razvoju i/ili većim zdravstvenim teškoćama.

Tijekom 2023. godine profesionalnim usmjeravanjem obuhvaćeno je 273 učenika završnog razreda osnovne škole i to (69 učenika s teškoćama u razvoju, 13 učenika sa zdravstvenim smetnjama, 123 neodlučna učenika i 68 učenika za upis u deficitarna zanimanja). Učenicima s teškoćama u razvoju i sa zdravstvenim smetnjama predloženi su srednjoškolski obrazovni programi na temelju kojih su upisani u srednje škole u Požegi, Pakracu i Pleternici u akademskoj 2023./2024. Predloženi obrazovni programi usklađeni su sa sposobnostima učenika i potrebama na tržištu rada.

Nadalje, neodlučni učenici imaju otvorenu mogućnost zatražiti uslugu profesionalnog usmjeravanja i sve informacije vezane za upis u Centru za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područnom uredu Požega.

Tijekom 2023. godine profesionalnim usmjeravanjem obuhvaćeno je i 273 učenika srednje škole (21 učenik trogodišnjih programa i 252 učenika četverogodišnjih programa).

Osim individualne usluge profesionalnog usmjeravanja tijekom 2023. godine provedeno je 16 grupnih informiranja/radionica u srednjim školama na kojima je sudjelovalo 225 učenika srednjih škola. Tom prilikom predstavljene su im usluge HZZ-a i izložene mogućnosti nastavka obrazovanja u višem i visokoškolskom obrazovanju, kao i smjernice za one koji završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje i budući su dionici tržišta rada (npr. radionica „Plan razvoja karijere“, „Vještine traženja posla“).

Povodom Dana poslova u turizmu, u suradnji sa srednjim školama na području grada Požege i Fakultetom turizma i ruralnog razvoja u Požegi, Područni ured Požega provodio je aktivnosti pripreme učenika završnih razreda srednje škole i studenata za razgovor s poslodavcima iz turističkog i ugostiteljskog sektora.

Spomenuli ste CISOK - koje usluge se najčešće traže?

Usluge Centra posebno su usmjerene na davanje informacija i savjetovanje o školskom sustavu za učenike osnovnih i srednjih škola, studente, davanje informacija o mogućnostima zaposlenja za nezaposlene osobe, opisima zanimanja i mogućnostima obrazovanja za tražitelje zaposlenja (zaposlene osobe koje žele promjenu karijere), ali i na suradnju s partnerima i dionicima u profesionalnom usmjeravanju i zapošljavanju, poput poslodavaca i stručnjaka za profesionalno usmjeravanje. Dakle korisnici nisu samo nezaposlene osobe, već svi zainteresirani građani. Tako su u 2023. godini provedene radionice za nezaposlene osobe, učenike osnovnih i srednjih škola, studente te predavanja za roditelje i djelatnike škola.

Najčešći razlozi individualnih dolazaka u CISOK su pisanje prijave za posao (zamolba i životopis), informiranje o otvorenim natječajima i mogućnostima obrazovanja (vaučeri) te pomoć s podnošenjem zahtjeva za korištenje vaučera.

Usluge CISOK-a u dvije godine od otvorenja zatražilo je oko 2 500 osoba, bilo kroz individualan pristup ili sudjelovanje na grupnim aktivnostima. U 2023. godini usluge je zatražilo preko 1.200 osoba. Održane su 62 grupne aktivnosti na kojima su sudjelovale 1.144 osobe.

U CISOKU se provodi i Aktivacijski program. To je program podrške osobama koje trebaju individualizirani pristup kako bi pronašle odgovarajuće zaposlenje. Najčešće je riječ o osobama koje uz posredovanje Zavoda radi različitih faktora otežanog zapošljavanja do sada nisu uspjele pronaći posao. Radi se o osobama koje spadaju u jednu (ili više) od tri kategorije: dugotrajno nezaposlene osobe (u evidenciji duže od 12 mjeseci), osobe bez srednjoškolskog obrazovanja ili su korisnici zajamčene minimalne naknade. Program traje dva mjeseca (8 tjedana) i sastoji se od grupnog dijela (5 radionica kroz 5 dana) i individualnog dijela (individualne konzultacije svaka dva tjedna kako bi se pratio pojedinačni napredak u traženju/pronalasku posla).

U zadnje vrijeme često se spominje „Posao +“. Pojasnite nam o čemu se radi.

Možemo reći kako je to program podrške osobama koje trebaju individualizirani pristup kako bi pronašle odgovarajuće zaposlenje. U navedeni program se uključuju dugotrajno nezaposlene osobe, osobe bez srednjoškolskog obrazovanja te korisnici zajamčene minimalne naknade. Obuhvaća četiri komponente od kojih svaka ima utjecaj na konačan ishod integracije ranjive skupine na tržište rada: aktivacijsku, radnu, obrazovnu komponentu te socijalno mentorstvo.

Kroz program Posao+ korisnicima je omogućena prohodnost kroz različite mjere aktivne politike zapošljavanja od kojih svaka ima utjecaj na jačanje zapošljivosti, promjenu stava, a time i promjenu ponašanja u odnosu na traženje i prihvaćanje zaposlenja uz kontinuiranu podršku savjetnika za zapošljavanje.

Aktivacijski program provode posebno osposobljeni savjetnici kroz radionice u Zavodu koje se sastoje od individualnog i grupnog rada s nizom vježbi i praktičnih aktivnosti. Na ovaj način nastoji se kod svake uključene osobe podići nivo motivacije kako bi bila spremna prihvatiti određene promjene.

Komponentom radne integracije kroz mjeru osposobljavanja na radnom mjestu nastoji se osigurati da osoba stekne stručne vještine, no i druge vještine koje su važne za njezin profesionalni razvoj, kao što su prihvaćanje odgovornosti, točnost u izvršavanju zadataka, interpersonalne vještine u odnosu na druge kolege na radnom mjestu i slično.

Treća komponenta je obrazovanje koje je neophodno kako bi doprinijelo razvoju stručnih vještina te jačanju zapošljivosti osobe. Odvija se kroz redovite programe obrazovanja sukladno traženim programima na tržištu rada ili kroz vaučere za obrazovanje.

Posljednja komponenta uključuje podršku socijalnih mentora, a odnosi se samo na korisnike zajamčene minimalne naknade. Socijalno mentorstvo je usluga kojom se nezaposlenim osobama koje su korisnici zajamčene minimalne naknade pruža stručna pomoć u suradnji s Zavodom za socijalni rad, a usmjerena jačanju njihovih snaga i sposobnosti za uspješnije rješavanje nepovoljnih životnih prilika i za bolju integraciju u zajednicu u kojoj živi.

Sukladno svemu navedenom, Program podrazumijeva sinergijsko djelovanje više dionika na tržištu rada: Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskog zavoda za socijalni rad, poslodavaca i obrazovnih institucija. U Područnom uredu Požega, od ožujka 2023. godine kroz Aktivacijski program prošle su 42 osobe od kojih je njih 19 uključeno u program Posao+ .

Od 23 osobe koje su prošle samo kroz Aktivacijski program njih 8 se nakon završetka programa aktivno uključilo na tržište rada (5 kroz zaposlenje i 3 kroz mjeru osposobljavanje na radnom mjestu).

Osobe uključene u program Posao+ uključene su u mjere obrazovanja i radne integracije kroz dostupne mjere aktivne politike zapošljavanja i vaučera. U program je uključeno 15 dugotrajno nezaposlenih osoba te 4 osobe bez srednjoškolskog obrazovanja, s tim da nekoliko osoba pripada u više od jedne kategorije. Od 19 osoba koje su započele s programom 4 su završile i uspješno se zaposlile, a njih 15 je uključeno u mjeru osposobljavanje na radnom mjestu. Važno je napomenuti kako su zaposlene osobe ostale kod poslodavaca kod kojih su prethodno odrađivale mjeru osposobljavanja na radnom što je najbolji pokazatelj kako su efikasnost te mjere prepoznali kako poslodavci tako i nezaposlene osobe.

Ovim putem želimo senzibilizirati poslodavce i osvijestiti ih o mogućnostima i prednostima osposobljavanja i zapošljavanja ovih osoba kako bi si osigurali potrebnu radnu snagu te ne bi toliko morali posezati za uvozom radne snage.

Koliko stanovnici PSŽ koriste vaučere i za koje programe najviše?

Sustav vaučera sastavni je dio Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. i predstavlja financijski instrument dodjele javnih sredstava za obrazovanje odraslih. Započeo je s provedbom 01.04.2022. te je planirano njegovo provođenje sve do lipnja 2026. godine s ciljem pružanja mogućnosti besplatnog ili sufinanciranog obrazovanja za programe obrazovanja koji rezultiraju stjecanjem digitalnih, zelenih i ostalih vještina. Cijeli sustav je aplikativno podržan te smanjuje administrativne postupke i ubrzava obradu zahtjeva i ostvarivanje krajnjeg cilja, a to je obrazovanje odraslih i stjecanje vještina koje pospješuju zapošljivost ili zadržavanje radnog mjesta. Vaučere mogu koristiti sve zaposlene i nezaposlene osobe s navršenih 15 godina života (osim učenika, osoba u sustavu visokog obrazovanja, nekih kategorija umirovljenika, stranih državljana iz trećih zemalja koje rade na području RH na temelju izdane dozvole za boravak i rad te osoba koje su sudjelovale u uspostavi ili provedbi obrazovanja putem sustava vaučera) – plan je kroz vaučere stranim državljanima osigurati stjecanje znanja hrvatskog jezika. Korisnik sam bira obrazovni program i pružatelja obrazovanja.

U Požeško-slavonskoj županiji od početka programa vaučere je iskoristilo 224 korisnika, u tijeku je obrazovanje za njih 98, a 25 polaznika čeka početak obrazovanja.

Kada govorimo o programima obrazovanja, najveći interes na području PU Požega iskazan je za rukovanje viličarom u skladišnom prostoru, internetski marketing i brendiranje, asistenta/ice za upravljanje projektima, knjigovođu/knjigovotkinju te montiranje dizalica topline.

Sustav vaučera za obrazovanje se pokazao vrlo uspješnim te će postati osnovni alat za pružanje usluge obrazovanja.

Koje su još mjere za obrazovanje nezaposlenih?

Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Požega zaključno s 2023. godinom provodi mjeru obrazovanja nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja te je tijekom ove godine, u različite obrazovne programe, uključena 131 osoba. Neki od programa u koje su osobe uključene su: rukovatelj/ica viličarom, rukovatelj/ica bagerom, njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba, pečenjar/ica, vozač/ica C, CE i D kategorije, program početnih ubrzanih kvalifikacija i program periodičke izobrazbe vozača – COD95.

Hrvatski zavod za zapošljavanje ulaže velike napore s ciljem proširenja ponude i mogućnosti obrazovanja odraslih, a koje je financirano ili sufinancirano za nezaposlene, ali i zaposlene osobe kako bi stjecale nova znanja i vještine te uspješno pratile potrebe i promjene na tržištu rada.

Poslodavcima su kroz mjere aktivne politike zapošljavanja dostupne obrazovne mjere osposobljavanja na radnom mjestu, osposobljavanja na radnom mjestu i u ustanovama za obrazovanje odraslih te potpore za usavršavanje.

Na koji način se ostvaruje suradnja s poslodavcima?

Hrvatski zavod za zapošljavanje kontinuirano radi na uspostavi suradnje s poslodavcima koji nisu koristili usluge Zavoda, kao i na jačanju suradnje s poslodavcima koji redovito koriste naše usluge. S obzirom na učestale promjene na tržištu rada koje zahtijevaju bržu prilagodbu poslodavaca u skladu s trenutnim potrebama i suvremenim trendovima, posebice je istaknuta važnost ureda za poslodavce kao jedinstvenog mjesta koje proaktivnim pristupom poslodavcima pruža sve potrebne informacije u vidu zapošljavanja, osposobljavanja i usavršavanja radne snage. Odsjek za rad s poslodavcima obavlja sve poslove iz svog djelokruga rada, koordinira aktivnosti Zavoda prema poslodavcima, vodi baze podataka o svim poslodavcima na svom području, izrađuje plan obilaska poslodavaca, unaprjeđuje i razvija komunikaciju s poslodavcima te pruža savjetodavnu pomoć poslodavcima.

Naglasci u radu Odsjeka su dostupnost informacija za poslodavce na jednom mjestu, individualizacija usluga sukladno specifičnim potrebama poslodavaca, promocija usluga Zavoda i jačanje suradnje s ostalim dionicima na lokalnom tržištu rada (obrazovne ustanove, razvojne agencije, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska obrtnička komora te druga udruženja poslodavaca i socijalni partneri).

Intenzivnu i kvalitetnu suradnju Odsjek za rad s poslodavcima ostvaruje s ključnim poslodavcima.

U 2023. godini na području PU Požega evidentirana su 22 ključna poslodavca s kojima se održavaju redovni kontakti, a vezano za objavu natječaja za zapošljavanje, korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja te ostalih usluga Zavoda.

U PU Požega od 01.01.2023. do 30.11.2023.godine realizirano je ukupno 281 usluga poslovnog informiranja i savjetovanja za poslodavce.

Odsjek intenzivno radi i na promociji usluga Zavoda za poslodavce s naglaskom na promociji mjera aktivne politike zapošljavanja. Na navedenim promocijama koje su održane tijekom veljače i ožujka 2023. godine sudjelovalo je ukupno 100 sudionika. Promocije su održane u Požegi, Pakracu i Pleternici u suradnji s HGK Požega.

U radu s poslodavcima važan dio aktivnosti odrađuje Odsjek za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje. Stručne savjetnice u tom Odsjeku, prema potrebi poslodavaca, obavljaju savjetovanja o procjeni i zapošljavanju najboljih kadrova te pružaju uslugu postupaka profesionalne selekcije za zapošljavanje. Tijekom 2023. godine u PU Požega u postupak profesionalne selekcije za zapošljavanje uključene su 203 osobe.

Koje su mjere bile dostupne za poslodavce i nezaposlene osobe u 2023.godini?

Zahtjevi po mjerama aktivne politike zapošljavanja u 2023. godini zaprimali su se od 01.01.2023. do 30.11.2023. godine, izuzev mjere samozapošljavanja gdje su se zahtjevi zaprimali do 30.09.2023. godine, a zahtjevi po mjeri stalni sezonac i Mobilnost radne snage – Biram Hrvatsku se zaprimaju do 31.12.2023. godine. Program je uključivao sljedeće mjere: Potpore za zapošljavanje, Potpore za pripravništvo, Potpore za pripra-vništvo u javnim službama, Potpore za samozapošljavanje, Potpore za usavršavanje, Obrazovanje i osposo-bljavanje, potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena, Javni rad i Stalni sezonac.

Posebno bi istaknula mjeru Osposobljavanje na radnom mjestu u kojoj poslodavci imaju mogućnost osposobiti nezaposlenu osobu za rad na konkretnom radnom mjestu u svom poslovnom subjektu, pri čemu Hrvatski zavod za zapošljavanje poslodavcu financira troškove mentorstva, a nezaposlenoj osobi osigurava novčanu pomoć i putni trošak za vrijeme osposobljavanja. Kroz ovu mjeru, poslodavac ima mogućnost uvesti radnika u posao uz minimalne troškove, a nakon provedenog osposobljavanja može ga zaposliti uz dodatno sufinanci-ranje radnog odnosa kroz mjeru Potpora za zapošljavanje.

Također, za poslodavce koji imaju potrebu prilagoditi postojeće radnike novim poslovnim procesima i organi-zaciji rada u ponudi je mjera Potpore za usavršavanje kroz koju se poslodavcu sufinancira 75% ukupnog troška usavršavanja radnika u najdužem trajanju do 12 mjeseci.

Koliko poslodavaca i nezaposlenih osoba je koristilo mjere aktivne politika zapošljavanja u 2023. godini ?

U 2023. godini u Područnom uredu Požega 158 poduzetnika sa sjedištem u Požeško-slavonskoj županiji je koristilo mjere Potpore za zapošljavanje i Potpore za pripravništvo u trajanju 12, odnosno 24 mjeseca za ukupno 249 nezaposlenih osoba koje su nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Potpore za samozapošljavanje su u 2023. godini dodijeljene 92 nezaposlenim osobama koje su odlučile pokrenuti vlastiti posao sa sjedištem u Požeško-slavonskoj županiji. Dodijeljene potpore u iznosu od 7.000,00 € do 15.000,00 € su namijenjene za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta.

Korisnici potpore za samozapošljavanje koji su pokrenuli vlastiti posao mogli su dodatno osim potpore za samozapošljavanje koristiti i potporu Mobilnost radne snage – Biram Hrvatsku čiji je cilj poticati povratak aktivnog radnog stanovništva iz država Europskog gospodarskog prostora i drugih država. Potporu za mobilnost radne snage – Biram Hrvatsku je koristilo 8 korisnika samozapošljavanja sa dodatnom potporom u iznosu do 7.000,00 €.

U mjeru Osposobljavanje na radnom mjestu čiji je cilj omogućiti nezaposlenim osobama stjecanje kompetencija za novo zapošljavanje je u 2023. godinu uključeno 189 nezaposlenih osoba kod 105 poduzetnika sa područja Požeško slavonske županije.

Kad govorimo o uvoz radne snage, koliko je stranih radnika u PSŽ-u i kolika je potražnja za radnom snagom iz drugih država?

Novim Zakonom o strancima, koji je na snazi od 01.01.2021., umjesto kvotnog sustava propisan je novi model zapošljavanja državljana trećih zemalja. Sukladno istome, Vlada Republike Hrvatske ne utvrđuje godišnju kvotu dozvola za zapošljavanje državljana trećih zemalja u RH, već se poslodavci moraju prvo obratiti Hrvat-skom zavodu za zapošljavanje, koji prije odobrenja uvoza radne snage iz trećih zemalja, provodi tzv. test tržišta rada, odnosno postupak posredovanja s ciljem pronalaska radne snage na domaćem tržištu rada. U slučaju nepronalaženja domaće radne snage, Hrvatski zavod za zapošljavanje će poslodavcu dostaviti obavi-jest o rezultatu tržišta rada, a poslodavac može u roku od 90 dana od zaprimanja te obavijesti podnijeti zahtjev MUP-u za izdavanje dozvole za boravak i rad za određenog državljanina treće zemlje. Zahtjeve za izdavanje dozvola za boravak i rad rješavaju Hrvatski zavod za zapošljavanje i Ministarstvo unutarnjih poslova. HZZ ima zadaću provjeriti ispunjava li poslodavac uvjete propisane Zakonom o strancima dok MUP (nadležna policijska uprava/postaja prema mjestu rada) u upravnom postupku rješava o samom zahtjevu – izdaje dozvolu za bo-ravak i rad ili donosi rješenje o odbijanju zahtjeva.

Prema tome, od 01.01.2023. do zaključno 30.11.2023. godine, ukupno je podneseno 688 zahtjeva za izdava-nje dozvola za boravak i rad s radnim mjestom na području Požeško-slavonske županije. Hrvatski zavod za zapošljavanje donio je ukupno 674 mišljenja, od čega 575 pozitivnih i 99 negativnih. Najveći broj zaprimljenih zahtjeva odnosi se na zanimanja iz sektora graditeljstva i prometa: radnik/radnica visokogradnje 226 zahtjeva, radnik/radnica niskogradnje 30, zidar/zidarica 26, vozač/vozačica teretnog vozila 99, vozač/vozačica autobusa 39. Najveći broj stranih radnika dolazi iz Bosne i Hercegovine (173 zahtjeva u promatranom razdoblju), Srbije (124), Nepala (94) i Sjeverne Makedonije (72).

Koliko ukrajinskih državljana je prijavljeno u evidenciju HZZ-a na području naše županije i koje usluge Zavoda su koristili??

Od 10.03.2022. i ruske agresije na Ukrajinu pa sve do kraja studenog 2023. godine u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PU Požega prijavljeno je 70 ukrajinskih državljana sa statusom stranca pod privremenom zaštitom. Važno je napomenuti kako su stranci pod privremenom zaštitom, sukladno Zakonu o tržištu rada, u potpunosti izjednačeni s hrvatskim državljanima u pravima i obvezama koje se odnose na tržište

rada. U navedenom razdoblju, Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Požega, u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem i Hrvatskim zavodom za socijalni rad, pružio je ukrajinskim državljanima, ali i zainteresiranim poslodavcima sve potrebne informacije s ciljem njihove integracije u društvo i uključivanja na tržište rada. Rezultat navedenog su 35 osobe koje su koristile mjere aktivne politike zapošljavanja.

Projekti u kojima je sudjelovao PU Požega tijekom 2023.godine?

Područni ured Požega je sudjelovao u projektima koji su financirani iz Europskog socijalnog fonda kao partner. Najznačajniji je projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ čiji je opći cilj omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti. Kao i u prethodnim fazama provedbe ovog programa, zadatak područnih ureda/službi HZZ-a je sudjelovanje u identifikaciji nezaposlenih žena koje će putem ovog programa biti zaposlene, objavi prijave potrebe za radnikom, informiranju ciljanih skupina, te u selekciji kandidatkinja.

Na području PU Požega, 13 prijavitelja (Grad Požega, LAG Zeleni trokut, Grad Kutjevo, Udruga Veličanka, Udruga Ruka podrške, Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška, Udruga LOCK, Udruga osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije PS, Grad Pakrac, GD Crvenog križa Pakrac, Grad Lipik, Grad Pleternica, Društvo multiple skleroze PS županije) je potpisalo ugovore s nadležnim Ministarstvom u okviru kojih su zaposlene 274 žene što čini oko 12% ukupne evidencije nezaposlenih osoba Područnog ureda. Radi se o povećanju broja zaposlenih od 58,4 % u odnosu na projekte Zaželi iz faze I, kada je zaposleno 173 žena.

Također, važno je istaknuti kako je Područni ured partner na projektu sa udrugom MI - udrugom roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, na trogodišnjem projektu pod nazivom Poludnevni boravak za socijalno ugrožene osobe

Koje nove usluge je Hrvatski zavod za zapošljavanje uveo 2023. godine?

Početkom prosinca 2023. godine Hrvatski zavod za zapošljavanje uveo je dvije nove digitalne usluge te se nezaposleni i drugi tražitelji posla mogu prijaviti u evidenciju zavoda online, a mogu podnijeti i online zahtjev za novčanu naknadu. Za prijavu je potreban token banke, e-osobna iskaznica ili vjerodajnica Fine.

Prijava u evidenciju nezaposlenih i podnošenje zahtjeva za novčanu naknadu i dalje se mogu obaviti i osobnim dolaskom prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta ili preporučeno poštom.


Samo registrirani članovi mogu ocjenjivati i komentirati članke. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje. Ako jeste registrirani, prijavite se ovdje.

ANKETA
Jeste li zadovoljni rezultatima Izbora?
Kliknite na opciju za koju želite glasati.
Oglašavajte se na 034 portalu jer:
više od 300.000 korisnika mjesečno
više od 2 milijuna otvaranja stranica svakog mjeseca
Pročitaj više

IMPRESSUMUVJETI KORIŠTENJAPRAVILA PRIVATNOSTI