Na području naše županije u listopadu registrirane 2333 nezaposlene osobe


(FOTO: Getty images)

21.11.2023. | 10:47 | HZZ- Područni ured Požega
Pregleda: 1634

Krajem listopada 2023. u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Požega registrirane su 2.333 nezaposlene osobe. U odnosu na prethodni mjesec, nezaposlenih je više za 9,5 % ili 203 osobe, a na međugodišnjoj razini (listopad 2023./listopad 2022.) nezaposlenih je više za 2,0% ili 46 osoba.

Nezaposleni prema spolu

U ukupnom broju nezaposlenih, žene čine61,6% (1.438 osoba), a muškarci 38,4% (895 osoba). U odnosu na prethodni mjesec, udio nezaposlenih žena je veći, a muškaraca manji za 0,7 postotnih bodova a u listopadu 2022. udio žena i muškaraca je bio jednak stanju u listopadu 2023. godine. Najveći udio žena u ukupnom broju nezaposlenih je na području općine Jakšić (68,3%), a najmanji u Lipiku (57,4%).


Nezaposleni prema dobi


U odnosu na rujan, broj nezaposlenih mladih osoba (15 do 29 godina) veći je za 17,5% i osoba srednje dobi (30 do 49 godina) za 5,5% te osoba starije dobi (preko 50 godina) za 6,9%. Na međugodišnjoj razini (listopad 2023./listopad 2022.), smanjen je broj nezaposlenih mladih osoba za 2,6%, dok je povećan broj osoba srednje dobi za 1,2% i osoba starije dobi za 8,3%.

U strukturi nezaposlenih, osobe mlađe dobičine 32,3%, osobe srednje dobi 36,5% te starije osobe 31,3%. U odnosu na listopad 2022. godine, udio nezaposlenih mladih osoba manji je za 1,5 postotnih bodova i udio osoba srednje dobi za 0,3 postotna boda dok je osoba starije dobi veći za 1,8 postotnih bodova.

Nezaposleni prema razini obrazovanja

Najviše nezaposlenih osoba ima završeno srednjoškolsko obrazovanje – 63,3% (34,4% s trogodišnjom te 28,9% s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe bez obrazovanja čine 6,4%, osobe sa završenom osnovnom školom čine 18,4% a osobe više i visoke razine obrazovanja11,9% ukupnog broja nezaposlenih. U odnosu na prethodni mjesec, broj nezaposlenih osoba bez škole i s nezavršenom osnovnom školom povećan je za 7,9%, osoba s osnovnom školom za 1,9%, broj osoba sa srednjom školom za 10,9% i osoba s visokom razinom obrazovanja za 16,4%.

Struktura nezaposlenih po gradovima i općinama Požeško-slavonske županije

U listopadu 2023. je u odnosu na rujan, broj nezaposlenih smanjen u jednoj jedinici lokalne uprave, u osam jedinica lokalne uprave broj nezaposlenih je povećan a u jednoj je ostao nepromijenjen. Najveće povećanje broja nezaposlenih zabilježeno je u Pleternici (16,5%). Na međugodišnjoj razini (listopad 2023./listopad 2022.), evidentirana nezaposlenost manja je u četiri, a veća u šest jedinica lokalne uprave. Najveće međugodišnje smanjenje nezaposlenosti zabilježeno je u Kaptolu (30,6%).

Stopa nezaposlenosti u Požeško-slavonskoj županiji u listopadu 2023.

​Krajem listopada 2023. u Požeško-slavonskoj županiji bilo je 22.337 aktivnih osoba (20.004osiguranika u evidenciji HZMO-a i 2.333 nezaposlene osobe u evidenciji HZZ-a) što je 211 osoba više nego krajem rujna. Stopa nezaposlenosti iznosila je 10,4% i veća je u odnosu na prethodni mjesec za 0,82 postotnaboda.

Na međugodišnjoj razini (listopad 2023./listopad 2022.), zaposlenih je manje za 11osoba ili 0,06%, nezaposlenih je više za 46 osoba ili 2,0%, a stopa nezaposlenosti je većaza 0,19 postotnih bodova (10,3% u listopadu2022. godine).

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno su tijekom listopada iz evidencije nezaposlenih izašle 292 osobe. Od tog broja, 206 osoba zaposleno je temeljem radnog odnosa, 15 osoba izašlo je iz evidencije temeljem drugih poslovnih aktivnosti: registriranje trgovačkog društva (2), registriranje obrta (12), ostvarivanje mjesečnog primitka, odnosno dohotka od druge samostalne djelatnosti (1). Iz evidencije brisana je 71 nezaposlena osoba zbog ostalih razloga sukladno Zakonu (npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.).

Od 206 osoba koje su zaposlene, 170 jezaposleno na području Područnog ureda Požega, 34 na području Republike Hrvatske, a 2 osobe zaposlene su u inozemstvu.

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnog odnosa najčešće je realizirano u sljedećim djelatnostima:

• Prerađivačka industrija – 37 osoba ili 18,0%

• Građevinarstvo – 31 osoba ili 15,00%

• Pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane – 27 osoba ili 13,1%

• Trgovina na veliko i malo – 25 osoba – 12,1%

• Obrazovanje – 25 osoba – 12,1%.

U listopadu je zaposleno više žena (124) u odnosu na muškarce (82), 43,7% zaposlenih su osobe srednje dobi od 30-49 godina a najviše zaposlenih ima završenu srednju školu u jednakom udjelu u trajanju od 4 godine (30,6%) i u trajanju od 3 godine (30,6%). Promatramo li prosječnu stopu zapošljavanja unazad godinu dana (studeni 2022. - listopad 2023.), najvišu stopu zapošljavanja ostvarile su osobe s visokom razinom obrazovanja (56,4)% a najnižu osobe bez škole (24,8%). Isto tako, najvišu stopu zapošljavanja ostvarile su osobe u dobi od 25-29 godine (54,3%) a najnižu osobe u dobi preko 60 godina (23,5%).

Iz evidencije Zavoda, u listopadu je najviše zaposleno prodavača (20), konobara (17), radnika u održavanju (7), čistača (7) te odgajatelja predškolske djece (7). Tijekom listopada, poslodavci su Područnom uredu Požega prijavili 386 slobodnih radnih mjesta a najtraženija zanimanja su bila: konobar (15), prodavač (14), zidar (14), radnik u održavanju (14), doktor medicine (12) , profesor glazbenih predmeta (12) i kuhar (11).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom listopada u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 495 osoba ili 50,5% više u odnosu na prethodni mjesec te 40,2% više nego ulistopadu 2022. Najviše novoprijavljenih ušlo je u evidenciju izravno iz radnog odnosa – 335 osoba, što je 54,4% više u odnosu na prethodni mjesec i 44,4% više nego u listopadu 2022. Iz neaktivnosti je u evidenciju ušlo 87 osoba, a iz redovnog školovanja 72 osobe. S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja, najviše je osoba izravno iz radnog odnosa došlo iz sljedećih djelatnosti:

• Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane - 85 osoba ili 25,4%

• Prerađivačka industrija – 75 osoba ili 22,4%

• Trgovina na veliko i na malo – 64 osobe ili 19,1%

• Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – 21 osoba ili 6,3%.

KORISNICI NOVČANE NAKNADE ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

U listopadu je 416 nezaposlenih osoba ili 17,8% ukupnog broja nezaposlenih, koristilonovčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade manji je u odnosu na kraj rujna za 10,9%, a u odnosu na listopad 2022. broj korisnika je manji za 94 osobe ili 18,4%.

Prosječno isplaćena novčana naknada iznosilaje 438,40 eura.

AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Krajem listopada su 694 osobe koristile neku od mjera aktivne politike zapošljavanja prema sljedećim programima:

• Potpore za zapošljavanje – 227 osoba (32,7%)

• Potpore za samozapošljavanje – 200 osoba(28,8%)

• Obrazovanje nezaposlenih – 248 osoba(35,7%)

• Javni radovi – 19 osoba (2,7%).


Samo registrirani članovi mogu ocjenjivati i komentirati članke. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje. Ako jeste registrirani, prijavite se ovdje.

ANKETA
Hoćte li glasati na izborima za EU Parlament?
Kliknite na opciju za koju želite glasati.
Oglašavajte se na 034 portalu jer:
više od 300.000 korisnika mjesečno
više od 2 milijuna otvaranja stranica svakog mjeseca
Pročitaj više

IMPRESSUMUVJETI KORIŠTENJAPRAVILA PRIVATNOSTI