NASLOVNAPOŽEGAPOLITIKAARHIV
Franjo Lucić demantira netočne informacije objavljene u medijima

FOTO: Ivan Vlahović

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Franjo Lucić demantira netočne informacije objavljene u medijima

29.08.2017. | F. Lucić PREGLEDA: 11933

Na adresu naše redakcije stigao je e-mail HDZ-ovog saborskog zastupnika Franje Lucića u kojem demantira određene informacije objavljene na našem portalu, a koje smo prenijeli s portala telegram.hr i autora, novinara Drage Hedla. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Poštovani,

U vašim izdanjima 034portal.hr-a objavljeni su dijelovi netočnih informacija koje je autor Drago Hedl objavio na portalu telegram.hr, a u kojima je cijeli niz netočnih i tendencioznih informacija kojima je bila jedina svrha nanijeti štetu i javno sramoćenje mene osobno, članova moje obitelji i tvrtki u vlasništvu članova moje obitelji.


Sukladno odredbama članka 40. Zakona o medijima zahtijevam od Vas da po zaprimanju ovoga dopisa isti objavite u cjelovitom tekstu sukladno odredbama članak 41. 42. Zakona o medijima.

Svoje poduzetničke aktivnosti sam započeo 1986. godine kada sam otvorio radionicu za proizvodnju čavala. Tvrtku Tofrado d.o.o. sam osnovao 1991. godine, što je vidljivo u sudskom registru. Nakon toga tvrtka Tofrado d.o.o. je kupila 98% dionica tvrtke Građapromet d.d. 1995. godine i svi radnici ove tvrtke su ostali raditi u tvrtki Tofrado d.o.o. gdje su redovito primali plaće i uplaćivani su im doprinosi kao i ostalim radnici tvrtke Tofrado d.o.o.

Nekretnine Građapromet d.d. su založene prilikom odobravanja kredita kao imovina povezanog društva, što su banke tražile sukladno pravilima o bankarskom poslovanju, tako da se ne radi o namjeri opterećenja ovih nekretnina, već o uobičajenom postupanju u kreditnom poslovanju.

Što se tiče prijavljivanja poreznog duga Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa - u obrazloženju koje sam poslao Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa sam naveo da se radi o poreznom dugu radi koga se vodi postupak pred nadležnim državnim tijelima povodom uloženog pravnog lijeka, te ako i kada porezni dug bude konačno utvrđen isti ću i valjano prijaviti kao svoju obvezu.

Netočno je da je tvrtka Tofrado d.o.o. u privatizacijskom pohodu došla u posjed dvije pleterničke tvrtke Dinamico d.o.o. i Oroplet d.d. Dio imovine i to nekretnine tvrtke Dinamico d.o.o. su kupljene u stečajnom postupku koji je vođen nad ovom tvrtkom 1999. godine, a nekretnine tvrtke Oroplet d.d. su kupljene na javnoj dražbi kod Općinskog suda u Požegi 2006. godine. Smatram potrebnim napomenuti da je nakon kupovine nekretnina u tvrtki Tofrado d.o.o. primljena u radni odnos većina radnika ove dvije tvrtke, oko 140 radnika.

U HDZ sam se učlanio 1990. a ne 1995. godine kako je često ističe.

Netočna je informacija da sam sa gospodinom Ivanom Šukerom kum, tako da se nisam hvalio kumstvom u svojoj Pleternici.

U trenutku otvaranja stečajnog postupka nad tvrtkama Tofrado d.o.o. i Tofrado bačvarija d.o.o. ostala je neisplaćena jedna plaća radnicima koja je isplaćena u cijelosti sa svim doprinosima u stečajnom postupku. Većina dobavljača sa kojima su ove tvrtke radile su namireni u cijelosti prije otvaranja stečajnog postupka, što je uostalom vidljivo i po broju i iznosima stečajnih prijava.

Tvrtki Hrvatske šume d.o.o. je nuđeno podmirenje duga prijebojem sa nekretninama o čemu postoji pisana korespondencija, ali ova tvrtka nije prihvatila navedeni način podmirenja obveza.

Isto tako je Poreznoj upravi nuđeno da se osnuje založno pravo na pokretninama u vlasništvu ove dvije tvrtke, što Porezna uprava nije prihvatila, odnosno nisu poduzeli pravodobno potrebne radnje prije otvaranja stečajnog postupka tako da nije zasnovano založno pravo u korist proračuna RH.

Svi krediti kod Podravske banke d.d. i Hypo Alpe Adria bank d.d. pravnim prednikom Addiko bank d.d. su bili uredno osigurani založnim pravima u skladu sa pravilima ovih banaka. Požeška banka d.d. je u cijelosti namirena sa svojom tražbinom u ovršnom postupku, a Addiko bank d.d. rješava svoju tražbinu u stečajnom postupku koji se vodi nad tvrtkama Tofrado d.o.o. i Tofrado bačvarija d.o.o.

Netočna je i informacija da je tvrtki Tofrado bačvarija d.o.o. odobren kredit od 12.000.000,00 kuna pod više nego povoljnim uvjetima (kamata od 5,84%) od čega je plaćana kamata od samo 1,84%, jer je preostalih 4% bilo subvencionirano sredstvima Požeško-slavonski županije i Ministarstva branitelja. Kako se navodi u članku osim ovoga kredita odobreni su i krediti u iznosu od 5.000.000,00 kuna i 2.500.000,00 kuna.

Kontrolom, od mjerodavnih hrvatskih institucija , u svezi korištenja namjenskih kreditnih sredstava u periodu od 2001.-2007. godine društvo Tofrado d.o.o. koristilo je kredite iz sredstva Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo Požeško-slavonske županije u ukupnom iznosu od 7.500.000,00 kn koji nisu subvencionirani, dok je društvo Tofrado bačvarija d.o.o. iz programa "Lokalni projekti razvoja" – Poduzetnik za 2004. godine – Projekt Branitelj u iznosu 12.000.000,00 kn koristilo subvencioniranu kamatu na iznos od 5.920.000,00 kn.

Da su krediti namjenski korišteni sa 30. 06. 2007. godine vidljivo je iz tablice:
Iz tablice je vidljivo da tvrtke Tofrado d.o.o. i Tofrado bačvarija d.o.o. zajedno bilježe stalni porast zaposlenika u promatranom razdoblju , kao i iznos troškova za njihove plaće. Također je vidljivo da je u prvom polugodištu 2007. godine iznos troškova za bruto plaće oba društava gotovo isti iznosu troškova bruto plaće za cijelu 2005. godinu.

Također uvidom u Bilance predmetnog razdoblja trgovačkog društva Tofrado d.o.o. utvrđeno je da je neto vrijednost dugotrajne materijalne imovine na dan 31.12.2001. godine iznosila 11.228.005,79 kn ,a vrijednost iste na dan 31.12.2006. god. iznosila je 34.777.137,05 kn, što znači da je vrijednost dugotrajne materijalne imovine uvećana za 23.549.131,26 kn.

Sredstva kredita iz projekta "Branitelj"do 30.06.2007. iskorištena su u društvu Tofrado bačvarija d.o.o. za:

1. Nabavu materijalne imovine –osnovnih sredstava u iznosu od 5.483.541 kuna .

2. Za plaćanje tekućih obveza ( obrtna sredstva ).
a) kamate i naknade banci po dugoročnom kreditu u iznosu od 955.754,00 kn.
b) plaće i naknade djelatnicima u iznosu od 539.973,00 kn.
c) plaćanje dobavljačima materijala i sirovine u iznosu od 11.200.004,00 kn, što sveukupno iznosi 18.179.272,00 kn , te za više od 50% premašuje odobreni iznos kredita.

Iz svega gore navedenog je vidljivo da su sredstva iz kredita korištena po uvjetima definiranih sa bankom, odnosno uvjetima iz programa kreditiranja.

Pri tome je važno naglasiti, da su ostvareni pozitivni rezultati u poslovanju društva, kroz povećanje broja zaposlenih , te povećanje prihoda i rezultata poslovanja, kao i poboljšanja financijskog stanja društva. Također moram napomenuti da su navedene tvrtke radile još punih pet godina do otvaranja stečaja.

Znači nema nikakvog govora da su iz navedenih kredita građeni apartmani na moru, što je kasnijom kontrolom porijekla imovine još jedanput dokazano.

Sredstva koja su moja djeca pozajmljivala tvrtkama Tofrado d.o.o. i Tofrado bačvarija d.o.o. su moja djeca zaradili izgradnjom apartmana u čiju izgradnju smo supruga i ja, te moja djeca uložili svu svoju životnu ušteđevinu nastalu u 20 godina rada u privatnom poslu i od plaće saborskog zastupnika. Smatrao sam normalnim da svoju djecu uključim u ovaj posao i na taj način ih uvedem u način poslovanja. Stoga se radi o klasičnoj zamjeni teza kada se u tekstu navodi da je novac pozajmljen temeljem pozajmica vraćen kroz apartmane. Apartmani su građeni od 2006. godine, a novac pozajmljen 2010. i 2011. kada su apartmani već prodani.

Smatram vrlo važnim napomenuti da je po prijavi vođen postupak kod Porezne uprave Odjela za kazneno koruptivna djela u kome je utvrđeno da za svu imovinu koju smo stekli moja supruga, djeca i ja postoji porijeklo u legalnim prihodima na koje je uredno plaćen porez o čemu je doneseno i pravomoćno rješenje!

Uostalom u samom tekstu se kako je već navedeno ranije pogrešno navodi kako su apartmani građeni iz sredstava namjenskog kredita odobrenog za poticanje zapošljavanja branitelja 2005. godine.

Ne radi se o nikakvom pranju solidne količine novca prodajom dijela pokretnina tvrtke Tofrado bačvarija d.o,o. tvrtki Tofrado d.o.o. u iznosu od 1.170.200,00 kuna. Oprema je prodana po stvarnim tržišnim cijenama upravo kako bi se izbjegla moguća sumnja u utaju PDV prodajom ispod tržišne vrijednosti. Oprema je nabavljena po manjim cijenama jer je kupljena u stečajnom postupku tvrtke DIK Đurđenovac gdje je u stečajnom postupku kupljena na dražbi po cijeni koja je bila ponuđena, a koja je bila niža od tržišne cijene.

Netočna je informacija da je netko moćniji od Jadranke Kosor tadašnje potpredsjednice Vlade odlučio da se ne vraćaju sredstva subvencije po kreditima za zapošljavanje branitelja jer nije niti bilo razloga da se sredstva subvencije vrate, obzirom da su kako je elaborirano, namjenski utrošena. Kada je naknadnom kontrolom utroška sredstava utvrđeno da su ona namjenski potrošena ukinuta je ranija odluka o obvezi povrata sredstava Ministarstva branitelja i županije Požeško-slavonske.

Netočna je informacija i da je zbog mojih privatnih relacija sa osobama iz ODO Požega obustavljen kazneni postupak protiv mene radi zlouporaba kredita za zapošljavanje razvojačenih branitelja i da je pri tome korištena revizija poslovanja tvrtke Revizija d.o.o. Požega sa kojom je tvrtka Tofrado d.o.o. bila u poslovnim odnosima.

U navedenom kaznenom postupku je reviziju utroška sredstava radilo Ministarstvo financija-Državna riznica i tvrtka Revizija d.o.o. Zagreb koja sa tvrtkom Tofrado d.o.o. nije nikada bila u bilo kakvim poslovnim odnosima i koja je reviziju utroška sredstava izradila u skladu sa stvarnim činjeničnim stanjem, temeljem čega se jedino i mogla donijeti odluka o odbacivanju kaznene prijave, jer nije bilo elemenata kaznenog djela.

U stanu u Zagrebu na Vrbiku površine 68 m2 koji je prodan mojoj djeci sam doista povremeno boravio, jer smatram uobičajenim i normalnim da roditelji i djeca borave jedni kod drugih. Kaznena prijava koja je vođena protiv službene osobe u Poreznoj upravi radi moguće zlouporabe položaja kod utvrđivanja porezne obveze je odbačena kao neosnovana, tako da se spis nije izgubio kako se to insinuira u javnosti.

Stan u vlasništvu tvrtke Tofrado na adresi Svetice 46 D se nalazi u stečajnoj masi tvrtke Tofrado d.o.o. i na istom postoji razlučno pravo jednog od vjerovnika kome je prije otvaranja stečajnog postupka dopušten upis založnog prava radi osiguranja podmirenja njegove tražbine.

Neutemeljene su insinuacije oko mogućeg "zanimljivog načina okončanja postupka" vođenog kod Općinskog suda u Požegi kod donošenja odluke kojom se odbija tužbeni zahtjev Podravske banke d.d. u predmetu pobijanja pravnih radnji koji je vođen protiv mene i moje djece. Iz sadržaja spisa i obrazloženja presude je vidljivo da je tražbina Podravske banke d.d. u cijelosti namirena prodajom imovine korisnika kredita tvrtke Tofrado d.o.o., a u kojem sam ja bio samo jamac platac kao osnivač tvrtke. Pretpostavka za pobijanje pravne radnje je da se tražbina glavnog dužnika ne može podmiriti iz njegove imovine, što nije bio slučaj u konkretnom predmetu. Banka je u ovom predmetu imala kvalificiranog punomoćnika i zasigurno ima dovoljan broj stručnih radnika koji mogu procijeniti vjerojatnost mogućeg uspjeha u sporu.

Svi poslovi za koje su izdani računi tvrtke Tofrado d.o.o. prema Hrvatskim šumama d.o.o. su napravljeni u vrijednosti za koje u izdani računi i za to postoji uobičajena vjerodostojna dokumentacija. Uostalom po prijavama je vršena kontrola opravdanosti računa, kojom je utvrđeno da su računi osnovani.

Temeljem Ugovora o zakupu dijela dvorišta tvrtke Tofrado d.o.o. Hrvatskim šumama d.o.o. nije nikada uskladišten na ovom dvorištu niti jedan trupac, jer prostor kako se kasnije pokazalo nije trebao Hrvatskim šumama d.o.o. Čak i da je bila uskladištena određena količina trupaca nemoguće je da se isti koriste kao besplatna sirovina jer bi se na inventuri skladišta pojavio manjak ukoliko bi nedostajalo trupaca u odnosu na skladišno stanje, te odgovorno tvrdim da nikada niti jedan trupac nije dopremljen bez pravovaljane dokumentacije.

Nad tvrtkom Tofrado d.o.o. je otvoren stečajni postupak zbog problema u poslovanju izazvanih globalnom recesijom, a time i u gospodarstvu RH, a zbog čega je prestao raditi cijeli niz tvrtki iz grupe djelatnosti graditeljstva i drvne industrije. Tvrtka Tofrado d.o.o. se bavila proizvodnjom i prodajom materijala za graditeljstvo, te je zbog prestanka investicija promet tvrtke pao sa 120.000.000,00 kuna na 35.000.000.00 kuna, što je rezultiralo prestankom poslovanja i stečajem. Prestanak poslovanja je uvjetovao i davanje otkaza svim radnicima. Njih oko 140 se zaposlilo u dvije novoosnovane tvrtke.

Smatram potrebnim napomenuti da je o svim navedenim temama pisao Jutarnji list u svom izdanju od 23. 07. 2017. godine, tako da ja nisam imao nikakvog razloga davati mito gospodinu Dragutinu Hedlu da ne piše o istim temama nekoliko dana kasnije. Uostalom ove okolnosti će se utvrđivati u sudskim postupcima koji su započeli.

Ne izbjegavam da se o mojim neetičkim potezima ili nezakonitim radnjama, kada bi ih bilo piše, ali na način kojim će se istinito i bez namjere za diskreditiranjem pisati točne informacije, a ne netočne i neutemeljene.

S poštovanjem,

U Pleternici, 28. 08. 2017.

Franjo Lucić"

Tagovi: lucić, hdz, informacije, demantij

POŽEGA VRIJEME

48 SATI NA 034PORTALU

.

Današnje nevrijeme napravilo veliku štetu na imanju obitelji Ivanagić iz Brđana

.

VIDEO: Umalo poginuo! Brođanin za dlaku izbjegao sigurnu smrt

.

Grad Pakrac zapošljava čak devet djelatnika, objavljen Javni poziv u Programu javnih radova

.

Slavonski policajci pronašli i zaplijenili više od milijun i pol kutija cigareta

.

Olujno nevrijeme srušilo krov na školi u Čaglinu, šteta zabilježena diljem Požeštine

.

U protekla 24 sata zabilježena su 24 nova slučaja zaraze

.

Kvote i vinarije za Mjeru destilacije vina odobrene

.

Evo detaljni popis iz kojih se država smije putovati u Hrvatsku, te kamo mi smijemo

.

PAZITE SE OLUJNOG NEVREMENA I TUČE: Za danas izdan alarm za cijelu Slavoniju

.

Jedan građanin dobio kaznu jer policijski službenik nije znao da je zbog koronavirusa došlo do izmjene Zakona

.

PSŽ: 32 uzroka na posljednjem testiranju na COVID-19, svi uzorci su negativni

Građ. Zemljište Lovre pl. Matačića Varelovac

Ponuda zajam (KREDIT) 100% od garancija

Ponuda zajam (KREDIT) 100% od garancija

► REGISTRIRAJ SE DA OBJAVIŠ OGLAS

.

Netko je u Pakracu ukrao neispravan moped, policija moli eventualne svjedoke za pomoć

.

Vješati zaštitnu masku za lice na retrovizor je opasno, upozoravaju stručnjaci

.

Eliksir zdravlja: Recept za fini i mirisni liker od aronije

.

Struje neće biti...

.

Vrijeme danas promjenljivo oblačno i nestabilno, moguća kiša

.

Požeški HGSS-ovci pomogli pronaći nestalog pastira na Biokovu, a još uvijek su u potrazi za nestalim turistom

.

Nijemac je pokazao na što ga podsjeća oblik europskih država, pogledajte kako je Hrvatska prošla

.

Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada u dane praznika i blagdana

.

Stožer objavio nove brojke

.

Grand Prix 28. Hrvatskog festivala jednominutnih filmova u Požegi osvojio je tim autora iz Južne Afrike s filmom „Foxtrot Alpha“

.

Policija u slavonskom selu pronašla nezakonitu tvornicu marihuane

.

Tijekom vikenda pijani građani narušavali javni red i mir i gađali se kamenjem, tri požara i 10 pijanih vozača

.

Građanin na pločniku u Požegi pronašao pištolj, automobil ukraden u Požegi pronađen oštećen u Kaptolu

.

Traži se mobitel izgubljen na požeškoj rekreaciji

.

Općina Kaptol zapošljava tri djelatnika/ce za javne radove, natječaj do četvrtka 6.kolovoza

.

Naša županija i dalje ima sedam aktivnih slučajeva koronavirusa, u samoizolaciji jedanaestero ljudi

.

Biskup krstio peto dijete obitelji Kralik iz Vetova

.

Maja Grdiša osvojila treće mjesto na 23. Kupu Dubrave

.

Kakvi smo mi to ljudi? Bolesnoj djevojčici u Slavonskom Brodu ukradena guralica

.

Cheesecake s borovnicama: Recept za prefinu tortu sa sirom koja se ne peče

.

Struje neće biti...

.

Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperature do 27°C i 32 °C

FOTONALAZ

Nijemac je pokazao na što ga podsjeća oblik europskih država, pogledajte kako je Hrvatska prošla