U proljeće kreće izgradnja nasipa na Orljavi u Gradcu

FOTO: M.B.

ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA

U proljeće kreće izgradnja nasipa na Orljavi u Gradcu

14.11.2016. | Mateja Barukčić PREGLEDA: 4771

Danas se provodilo javno izlaganje o studiji glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu zaštite naselja Gradac i grada Pleternice od velikih voda rijeke Orljave, druga etapa izgradnje obale utvrde na desnoj obali rijeke Orljave."Znači, u postupku ocjene u potrebi procijene zahvata na okoliš utvrđeno je da je za obalu utvrde u dužini 250 metara potrebno provesti tu glavnu ocjenu. To se područje nalazi na području ekološke mreže i upravo to je tema današnje javne rasprave, dakle, izgradnja obalo-utvrde. Ovdje su i predstavnici Hrvatskih voda koji su ujedno i nositelji zahvata te rješavaju pitanja troškova. Građani se sa svojim primjedbama, pritužbama ili prijedlozima mogu javiti na studiju koja je objavljena na internetskim stranicama Požeško-slavonske županije", izjavila je Renata Obardović, savjetnica zaštite okoliša Požeško-slavonske županije.
"Dakle, današnja javna rasprava se tiče izgradnje nasipa na Orljavi što je ujedno i jedno od kapitalnih ulaganja upravo u procesu obrane od poplava. Cilj nam je urediti sve sustave naših rijeka, najveći projekt je akumulacija Kamenske koju očekujemo u skoro vrijeme. Županija zajedno s Gradom Pleternicom i Hrvatskim vodama surađuje u ovom projektu o kojem se danas vodi javna rasprava. Vjerujemo da ćemo upravo danas dobiti odgovor kada točno započinjemo s izgradnjom nasipa u Gradcu tako da naši građani mogu mirno spavati jer više neće biti poplava", rekao je župan Alojz Tomašević.

Izgradnja nasipa nije dugoročno rješenje ali je krajnje bitno i važno te se tako najbrže može krenuti u realizaciju projekta. Početak radova se očekuje na proljeće, čim se steknu uvjeti.

Tagovi: županija, javna rasprava, izgradnja, razvoj, nasip