ORLJAVA d.o.o. u stečaju: Poziv za osmo javno prikupljanje ponuda za prodaju pokretnina društva

Orljava
(FOTO: DK/034)

20.3.2023. | 13:32 | Sponzorirani članak
Pregleda: 3510

Stečajni upravitelj društva ORLJAVA d.o.o. u stečaju, Požega, Pilanski put 2, 28061327329, zakazuje:Poziv za osmo javno prikupljanjeponuda za prodaju pokretnina društva

1. Ponude za kupnju pokretnina se zaprimaju do dana28.03.2023. u 13:00 sati, bez obzira na način dostave, a zakašnjele ponude se neće razmatrati. Ponude se dostavljaju na adresu stečajnog dužnika ORLJAVA d.o.o. u stečaju, Požega, Pilanski put 2, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ne otvaraj“ i „ponuda ORLJAVA d.o.o. u stečaju“. Ponude će se javno otvoriti dana 28.03.2023. u 13:00 sati, a otvaranju ponuda mogu biti prisutni predstavnici ponuditelja. Stečajni upravitelj će pisanim putem, najkasnije u roku od 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda obavijestiti sve ponuditelje koji su dali ponudu o rezultatima postupka.Ponuda sadrži naznaku pokretnine za koju se daje ponuda, teponuđena cijena sa i bez PDV-a.

2. Popis pokretnina s opisom i početnom cijenom dostupne su na poziv na mail [email protected] ili [email protected]


3. Pokretnine se ne mogu prodati po cijeni manjoj od početne cijene. Dana ponuda je obvezujuća. Kupac stječe pravo na posjed kupljenje pokretnine s danom uplate kupoprodajne cijene u cijelosti, na temelju fakture koju mu ispostavlja stečajni dužnik. Pokretnine su kupuju po načelu viđeno – kupljeno, bez prava na prigovore vezano uz pravne ili stvarne nedostatke stvari.


4. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 5 % vrijednosti početne cijene pokretnina za koje daje ponudu (podatci o uplatnom računu i pozivu na broj uplate zainteresiranim će se ponuditeljima dostaviti na mail), a ponuda ponuditelja koji ne bude izvršio uplatu jamčevine najkasnije do isteka roka za dostavu ponuda se neće razmatrati. Jamčevina odabranog ponuditelja će se neće vratiti već će ista biti uračunata u cijenu, a ponuditeljima koji ne budu odabrani jamčevina se vraća. Jamčevina se ne vraća odabranom ponuditelju koji nakon isteka roka za dostavu ponude, odnosno nakon javnog otvaranja ponude, odustane od kupoprodaje ili ne izvrši uplatu kupoprodjane cijene u roku iz Odluke o odabiru ponuditelja

5. Pokretnine se mogu razgledati od dana 21.03. do 28.03.2023. od 08:00 do 12:00 sati.

6. U ponudi su :

- konfekcijski strojevi i ostala oprema za proizvodnju

- oprema i namještaj za trgovine

- oprema i namještaj za urede

- sirovine i materijal za proizvodnju ( konac, dugmad, podstava, tkanine, kartonske kutije )

- kuhinjska oprema ( pribor za jelo, tanjuri, lonci , itd )

7. Početnu cijenu zainteresirani će dobiti prilikom razgledavanja.


Samo registrirani članovi mogu ocjenjivati i komentirati članke. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje. Ako jeste registrirani, prijavite se ovdje.

ANKETA
Hoćte li glasati na izborima za EU Parlament?
Kliknite na opciju za koju želite glasati.
Oglašavajte se na 034 portalu jer:
više od 300.000 korisnika mjesečno
više od 2 milijuna otvaranja stranica svakog mjeseca
Pročitaj više

IMPRESSUMUVJETI KORIŠTENJAPRAVILA PRIVATNOSTI