NASLOVNAPOLITIKA
Donosimo popis lista za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Požege s tim da se izbori odgađaju do daljnjega

FOTO: pozega.hr

Donosimo popis lista za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Požege s tim da se izbori odgađaju do daljnjega

20.3.2020. 12:28 | pozega.hr/034portal.hr IZVOR: pozega.hr PREGLEDA: 5279

Danas je Gradsko izborno povjerenstvo objavilo liste vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege, te odgodilo izbore za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Požege koji su se trebali održati 19. travnja 2020. godine.

Na temelju članka 3. Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, Stožera civilne zaštite RH do 19. ožujka 2020. godine i članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 19/14 i 2/20), Gradsko izborno povjerenstvo za provođenje izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Požege donosi Odluku o odgađanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege koji su se Odlukom Gradskog vijeća Grada Požege trebali održati dana 19. travnja 2020. godine.

Datum održavanja izbora naknadno će se odrediti od strane Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege s tim da će liste ostati onakve kakve su i predane.


izvor: www.pozega.hr

Popis lista po mjesnim odborima:

Mjesni odbor CENTAR

HDZ

1. MATEJ BEGIĆ
2. MATO MATIJEVIĆ
3. DALIBOR VRANIĆ
4. ZVONIMIR PUS
5. DANIJEL CIGANOVIĆ
6. RUŽICA ALABER
7. MARINA BOIĆ

SDP

1. mr.sc. MITAR OBRADOVIĆ
2. dr.med. SANDRA BATINIĆ - BILIĆ
3. ZORAN POK
4. GORDANA MATAJIĆ
5. DALIBOR GNJATOVIĆ
6. NOVARA HRNJIĆ
7. IVANKA VUKOVIĆ

Mjesni odbor ARSLANOVCI

HDZ

1. GORAN PEIĆ
2. MARICA LAZIĆ
3. ŽELJKO NEKIĆ
4. ZORAN KATA
5. IVAN MARKOTA
6. FILIP PEJANOVIĆ
7. SLAVEN PAPONJA

SDP

1. LUKA SAMARDŽIJA
2. ANĐELKA VUKOVIĆ
3. MIŠEL PAPRIĆ
4. MATEA CRNKOVIĆ
5. PAVA KOLARIĆ
6. JOSIP KOLARIĆ
7. ANAMARIJA CRNKOVIĆ

Mjesni odbor BABIN VIR

HDZ

1. KRISTIJAN PODOBNIK
2. DALIBOR MATIĆ
3. LUKA HEĆIMOVIĆ
4. VJEKOSLAV MATAIĆ
5. IRENA HIRŠMAN
6. MIROSLAV LUJIĆ
7. VILI ŠOSTAR

SDP

1. PETAR JURKOVIĆ
2. VESNA MILAŠINOVIĆ
3. ANDRIJANA MUDRINOVIĆ
4. DANICA PETROVIĆ
5. JASENKA LEŠIĆ
6. BORIVOJ ZARIĆ
7. MILKA OSTOJIĆ

Mjesni odbor GAREVICA

HDZ

1. TOMISLAV DIDOVIĆ
2. MARKO RAGUŽ
3. MARIJA TEŠIJA BLAŽEVIĆ
4. SANJA FRANJIĆ
5. KREŠIMIR MILINKOVIĆ
6. FRANCISKO DIDOVIĆ
7. IGOR LESKOVAR

SDP

1. VERICA NIKŠIĆ
2. ŽARKO OSTOJIĆ
3. IVANA BOUČEK
4. ŽELJKO MARKETANOVIĆ
5. NADA PAVKOVIĆ
6. SPOMENKA OSTOJIĆ
7. ZLATICA BIKIĆ

Mjesni odbor CIGLANA

HDZ

1. PAVAO KUDRIĆ
2. MAJA PETROVIĆ
3. MARIJAN PILON
4. JOSIP PAVUNČEC
5. VELIMIR JELAVIĆ
6. TOMISLAV MALČIĆ
7. BORIS BELAK


SDP

1. MARICA PERŠE
2. VINKO PAUKNER
3. MARKO BUMBA
4. JOSIP MAUTNER
5. ANĐA GITT
6. JOSIP PEJNOVIĆ
7.IVAN PAUKNER

Mjesni odbor ORLJAVA

HDZ

1. VIŠESLAV TURKOVIĆ
2. STJEPAN GOLIĆ
3. DAVOR ODOLJEVIĆ
4. HRVOJE CERANIĆ
5. TOMISLAV MARINOVIĆ
6. ANTO BILOBRK
7. VLADIMIR ŠIMUNOVIĆ 

SDP

1. MARTINA VLAŠIĆ ILJKIĆ
2. DRAŽEN DUMANČIĆ
3. KRISTINA ŠIMIĆ
4. BOJAN ĐURĐEVIĆ
5. GORDANA BOGDANOVIĆ
6. BRUNO HORVAT
7. ZDENKA GORJANAC

Mjesni odbor PRAULJE

HDZ

1. ANTO BRKIĆ
2. DANIJEL BOŽIĆ
3. STIPE KRIZMANIĆ
4. NENA SVJETLIČIĆ
5. ELVIS ARAMBAŠIĆ
6. KREŠIMIR ČULJAK
7. ROBERT KNEŽEVIĆ

SDP

1. IVAN VLAHOVIĆ
2. MIRJANA BERIĆ
3. BORISLAV BORJANIĆ
4. MAJA GRDIŠA
5. IVICA BALOG
6. VESNA ŠLJUBURA
7. DRAŽEN MAJSTOROVIĆ

Mjesni odbor MIHALJEVCI

HDZ

1. ZDENKO BOŽIĆ
2. STIPAN VRBAN
3. NIKOLA VEIĆ
4. DAMIR VASIĆ
5. MARIO BEGOVIĆ
6. SLAVKO SAS
7. ANTUN BEŠLIĆ

SDP

1. MLADEN MIRKOVIĆ
2. RENATO ADŽIĆ
3. GORAN MIRKOVIĆ
4. IVANA BOGOVIĆ
5. PEJO UŽAR
6. PETAR JURIČEVIĆ
7. MARIJAN BAŠIĆ

Mjesni odbor RATARNICA

HDZ

1. DANIJEL GELENČIR
2. DAMIR RALJEVIĆ
3. HRVOJE TOMIĆ
4. PETR PAVIĆ
5. ĐURO POLJANAC
6. JOSIP TOMLJENOVIĆ
7. GORAN BABIĆ

SDP

1. MIROSLAV GERBEC
2. RADMILA VAJZOVIĆ
3. KREŠIMIR ŠTEFEK
4. ANĐELKA DRUŽINAC
5. JOSIP KLJAIĆ
6. KATA ALBERT
7. DRAGOLJUB MIŠČEVIĆ

Mjesni odbor TEKIJA

HDZ

1. IVAN JOVANOVIĆ
2. MARIN OREŠKOVIĆ
3. ANAMARIJA JURČEVIĆ
4. KSENIJA KNEZOVIĆ
5. ELVIN REDŽEPOVIĆ
6. DANIJEL TOMAŠEVIĆ
7. IVAN PAPAC

SDP

1. DINKO ZIMA
2. VESNA CRNKOVIĆ
3. DAVOR VRANIĆ
4. OLIVIA CORDAZZO
5. DAMIR DRAGIČEVIĆ
6. BRANKA OREŠKOVIĆ
7. JOCO MALETIĆ

Mjesni odbor VUČJAK

HDZ

1. ANTO PAVLIČEVIĆ
2. JOSIP LUČAN
3. DARKO PELCL
4. RENATO TOMLJANOVIĆ
5. MARIJANA DRLIĆ GAJIĆ
6. VLATKA INHOF
7. HRVOJE GALIĆ

SDP

1. ALEN SEDLAČEK
2. DARKO SKUZIN
3. RADMILA SKUZIN
4. JASMIN KUHARČEK
5. VLADO SUBAŠIĆ
6. BORIVOJ MILJEVIĆ
7. IVAN PELCL

Mjesni odbor ALAGINCI

HDZ

1. NIKICA MARIĆ
2. VJEKOSLAV LEGAC
3. DRAGAN BOREVAC
4. PERICA KAKUK
5. LUKA KAKUK

Mjesni odbor BANKOVCI

HDZ

1. ZORAN TKALAC
2. KARMENKA PLEŠIĆ
3. IVAN VALENTIĆ
4. GORDANA PETROVIĆ
5. MATEO BLIM

Mjesni odbor CRKVENI VRHOVCI

SDP

1. ŽELJKO RAJČEVIĆ
2. MILANKA RAJČEVIĆ
3. ZLATKO STOJČINOVIĆ
4. ĐURĐICA GAJIĆ
5. LJUBICA STOJČINOVIĆ 

Mjesni odbor ĆOSINE LAZE

SDP

1. VIDOMIR GAVRIĆ
2. MARINA GAVRIĆ
3. TOMISLAV GAVRIĆ
4. NEVENKA DOGRAJIĆ
5. DUŠAN PEJIĆ

Mjesni odbor DERVIŠAGA

HAJPEK TOMISLAV – NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA

1. TOMISLAV HAJPEK
2. BARIŠA RAŠIĆ
3. MARKO TOLIĆ
4. DUBRAVKO HRANJEC
5. ZVONKO MARINOVIĆ
6. SALIH KLJUČANIN
7. ANTUN GAVRAN

HDZ

1. MARKO LEKO
2. DRAGO ČONDRIĆ
3. ŽELJKO ŠUTALO
4. ALBINKO BAGARIĆ
5. TIHOMIR ROSANI
6. ĐURO FERIĆ
7. ŽELJKO KURTUŠIĆ

SDP

1. VINKA SLIŠKO
2. BARICA MATIJEVIĆ
3. MATO MARJANOVIĆ
4. ANKICA MITROVIĆ
5. ADAM MITROVIĆ
6. IVANKA MITROVIĆ
7. MARICA BOGNAR

Mjesni odbor DONJI EMOVCI

HDZ

1. IVAN VIDOVIĆ
2. FRANJO BUNJEVAC
3. NIKO PULJIĆ
4. DARKO BIĆANIĆ
5. DAMIR PANDŽIĆ

SDP

1. DANIJEL PETRINIĆ
2. ANA VALENTA
3. MARIO PANDŽIĆ
4. MAJA VINKOVIĆ
5. TOMISLAV VALENTA

Mjesni odbor DRŠKOVCI

HDZ

1. IVICA BEGOVIĆ
2. IVICA PETRIČEVIĆ
3. IRENA MARTINEK
4. MATO VIDOVIĆ
5. STJEPAN FRANIĆ
6. NIKICA BLAŽANIN
7. VINKO BEGOVIĆ

SDP

1. SNJEŽANA BEGOVIĆ
2. MARIJAN ADŽIĆ
3. ŠTEFICA DRENSKI
4. MATO MEDILOVIĆ
5. MARIJA BARTOLOVIĆ
6. MARIO BEGOVIĆ
7. ZVONKO BEGOVIĆ

Mjesni odbor GOLOBRDCI

HDZ

1. NIKOLA JURIŠIĆ
2. BLAŽ SUPAN
3. MARINA MARGETA
4. VJEKOSLAV MARIČEVIĆ
5. JOSIP MARGETA

SDP

1. FRANJO LALIĆ
2. SANJA TATIĆ
3. ŽELJKO JURGEC
4. BRANISLAV TATIĆ
5. VERONIKA LALIĆ

Mjesni odbor GORNJI EMOVCI

ROŽIĆ LUKA – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

1. LUKA ROŽIĆ
2. VJEKOSLAV PETROVIĆ
3. MARKO ROŽIĆ
4. DANIJEL MARINCL
5. NENAD KUKIĆ

Mjesni odbor KOMUŠINA

HDZ

1. RUŽICA KOVAČEVIĆ
2. STANA PETROVIĆ
3. MIRO VIDIĆ
4. GORAN PETROVIĆ
5. GOJKO PETROVIĆ

Mjesni odbor KRIVAJ

HDZ

1. ZVONKO MIHELEC
2. PATRIK MIHELEC
3. GABRIJELA MIHELEC
4. DAMIR PIPIĆ
5. IVICA KELEČIĆ

SDP

1. IVAN ČERTI
2. ĐURĐICA KELEČIĆ
3. ŽELJKO PIPIĆ
4. TATJANA PIPIĆ
5. ENA PIPIĆ

Mjesni odbor KUNOVCI

HDZ

1. STJEPAN ŠPIRANEC
2. ILIJA FILIPOVIĆ
3. DAMIR GJURIČIĆ
4. KATICA ŠPIRANEC
5. NIKOLA PAUN

Mjesni odbor MARINDVOR

HDZ

1. ŽELJKO BIĆANIĆ
2. DRAGO BERTOVIĆ
3. VALENTINA BIĆANIĆ
4. MANDA VALENTA
5. ZDRAVKO ANIĆ

Mjesni odbor NOVA LIPA

HDZ

1. TOMISLAV KOMADINA
2. ŽELJKO GRGIĆ
3. DARIO MARCELJA
4. ANĐELKA ČOLIĆ
5. ZVONKO ČOLIĆ

SDP

1. ZDENKO LADOVIĆ
2. IVICA LADOVIĆ
3. LADISLAV GRBAVAC
4. IGOR BIŽELJ
5. MARIJAN LADOVIĆ

Mjesni odbor NOVI MIHALJEVCI

HDZ

1. JOSIP PAVELIĆ
2. VERICA JURIĆ
3. MILE JURIĆ
4. DANIELA RELOTA
5. VINKO KOVAČEVIĆ

SDP

1. VIKTOR BANOVIĆ
2. STANKO VASIĆ
3. ALEN LOUČ
4. ANICA ILIČIĆ
5. PETAR ŠTEFANIĆ

Mjesni odbor NOVI ŠTITNJAK

HDZ

1. MATO MARINOVIĆ
2. DARKO PERIĆ
3. IVAN BURIĆ
4. GORDANA PETROVIĆ
5. DALIBOR BREZICKI

Mjesni odbor NOVO SELO

HDZ

1. SILVIJA SERTIĆ
2. IVICA MÜLLER
3. IVICA JAKIĆ
4. IVAN LOVREKOVIĆ
5. DEJAN KRŠULJ
6. IVAN TEKAVČIĆ
7. MIHAELA ZASTAVNIK

SDP

1. SNJEŽANA GVOZDANOVIČ
2. IRENKA MILOBARA
3. MIRA EIFLER
4. DANIJELA MAJSTOROVIĆ
5. JAROSLAV POSPIŠIL
6. MARIN IVANOVIĆ
7. MLADEN GVOZDANOVIĆ

Mjesni odbor SEOCI

HDZ

1. MIHAELA KOVAČEVIĆ
2. BARBARA VUKOVIĆ
3. ZORAN KOVAČEVIĆ
4. TOMISLAV ISKRA
5. STJEPAN FRANEKIĆ

Mjesni odbor STARA LIPA

HDZ

1. JOZO KOPAČEVIĆ
2. VJEKOSLAV MARINOVIĆ
3. SABRI GAŠI
4. ZORAN ORŠULIĆ
5. STANISLAV JOVANOVIĆ

SDP

1. DAMIR MIJATOVIĆ
2. VINKO MIJATOVIĆ
3. ŽELJKO MARČETIĆ
4. VESNA MIJATOVIĆ
5. MARINA MIJATOVIĆ

Mjesni odbor ŠEOVCI

HDZ

1. IVAN LEGAC
2. ŽELJKO DEVČIĆ
3. TOMISLAV KOŽIĆ
4. PERO SAMARDŽIJA
5. FRANJO KOŽIĆ

Mjesni odbor ŠKRABUTNIK

HDZ

1. JOZO BLAŽEVIĆ
2. VLADIMIR DELAČ
3. JOSIP BLAŽEVIĆ
4. ZVONKO BALAS
5. NEDELJKA BLAŽEVIĆ

Mjesni odbor ŠTITNJAK

HDZ

1. SLAVKO MARINOVIĆ
2. MARICA MARINOVIĆ
3. MARIO MARINOVIĆ
4. DAMIR MARINOVIĆ
5. MILKA LONČAREVIĆ 

Za područje mjesnog odbora Turnić neće se održati izbori za članove vijeća mjesnog odbora budući da za isti nije predana niti jedna kandidacijska lista.

Mjesni odbor UGARCI

HDZ

1. ALEN BERGER
2. MARIJANA PAPRATOVIĆ
3. RANKO GAŠPAROVIĆ
4. ZDRAVKO ĐURINA
5. IVAN RAŠIĆ

Mjesni odbor VIDOVCI

HDZ

1. IVAN RADIČEVIĆ
2. LJUBAN ČOLIĆ
3. STJEPAN BONIĆ
4. VERONIKA ŠAKOTA
5. ANETA MARINOVIĆ
6. MARIJA KRISTIĆ
7. IVAN NIKOLAŠ

SDP

1. IGOR ĐIMOTI
2. ALEN SUBAŠIĆ
3. LJILJANA NIKOLIĆ
4. MARINA MATIJEVIĆ
5. MILAN VUJASINOVIĆ
6. ANITA STJEPANOVIĆ
7. MILAN STJEPANOVIĆ

 

 

 

Tagovi: mjesni odbori, pozega, izbori, odgađanje

POŽEGA VRIJEME

48 SATI NA 034PORTALU

.

PEVEX gradi centar u Požegi i traži zemljište!

.

Počinje veliki popis poljoprivrede na selu

.

SLUŽBENI PODACI: Rekordnih 208 novozaraženih u protekla 24 sata

.

Na adrese poljoprivrednika poslani novi ugovori vrijedni gotovo 25 milijuna kuna

.

Kako će se odvijati nastava na jesen?

.

Pet brodskih obitelji dobilo opremu za prvorođenče

.

Danas će bez struje biti...

.

Danas novozaražena dva stanovnika Požeštine koji imaju trenutno prebivalište u Zagrebu

.

Policija i ovog vikenda nastavlja s poduzimanjem pojačanih aktivnosti u prometu

Ponuda za svoje potrebe osobni zajam stope od 3%

Zajam ponuda izme

Nudim zajam od 2.000 eura i vi

► REGISTRIRAJ SE DA OBJAVIŠ OGLAS

.

Jučer četiri prometne nesreće i požar na otvorenom

.

AUSTRIJSKI MEDIJI: “Namješta li Hrvatska broj zaraženih?”

.

Tiramisu s borovnicama: Recept za ukusnu voćnu verziju obožavanog deserta

.

Danas djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku

.

NOVA MJERA: Kafići i noćni klubovi od sutra će smjeti raditi samo do ponoći

.

Za Veliku Gospu u Voćin, za Svetog Roka u Viroviticu, upoznajte atraktivnu Sakralnu rutu

.

NIJE DOBRO: Danas rekordan broj novozaraženih u Hrvatskoj!

.

U KUD-u “Seljačka sloga” mladi su aktivno uključeni u očuvanje tradicije

.

Art kino nastavlja s ljetnim projekcijama

.

Diverterra u Pleternici – pogledajte multimedijalnu izložbu s hologramima

.

Evo za koliko će rasti plaće

.

Danas će bez struje biti...

.

Eurospin danas u Zadru otvara svoju prvu trgovinu u Hrvatskoj, a u Požegi za dva tjedna

.

Na posljednjem testiranju bilo je 56 uzoraka, svi uzorci su negativni, i dalje tri aktivna slučaja

.

Dragovoljna predaja oružja u Požegi

.

Brzi ručak za 10, 15 kuna: Recept za tortilje koje su savršene za ponijeti na kupanje

.

Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 32 °C

.

Danas će bez struje biti...

FOTONALAZ

Još jedno genijalno požeško parkiranje