POLITIČKE STRANKE

Politički afiniteti naših ispitanika u Požeško-slavonskoj županiji

HDZ: 44%

SDP: 10%

Živi zid: 16%

Most: 9%

Amsterdamska koalicija: 3%

Hrvatski suverenisti: 2%

Pametno: 2%

HSLS: 2%

Radnička fronta: 1%

Start: 3%

Neovisni za Hrvatsku: 3%

ORaH: 1%

HDSSB: 1%

BM365: 1%

SDSS: 1%

HSP: 1%

HDZ

PREMA SPOLU

ŽENE: 35%

MUŠKARCI: 65%

PREMA DOBI

MLADI: 27%

SREDNJA DOB: 34%

STARIJI: 39%

Živi zid

PREMA SPOLU

ŽENE: 27%

MUŠKARCI: 73%

PREMA DOBI

MLADI: 50%

SREDNJA DOB: 35%

STARIJI: 15%

SDP

PREMA SPOLU

ŽENE: 42%

MUŠKARCI: 58%

PREMA DOBI

MLADI: 24%

SREDNJA DOB: 29%

STARIJI: 47%

Most

PREMA SPOLU

ŽENE: 29%

MUŠKARCI: 71%

PREMA DOBI

MLADI: 33%

SREDNJA DOB: 36%

STARIJI: 31%

Neovisni za Hrvatsku

PREMA SPOLU

ŽENE: 32%

MUŠKARCI: 68%

PREMA DOBI

MLADI: 19%

SREDNJA DOB: 33%

STARIJI: 48%

Amsterdamska koalicija

PREMA SPOLU

ŽENE: 29%

MUŠKARCI: 71%

PREMA DOBI

MLADI: 19%

SREDNJA DOB: 37%

STARIJI: 44%

Start

PREMA SPOLU

ŽENE: 24%

MUŠKARCI: 76%

PREMA DOBI

MLADI: 10%

SREDNJA DOB: 38%

STARIJI: 52%

Pametno

PREMA SPOLU

ŽENE: 31%

MUŠKARCI: 69%

PREMA DOBI

MLADI: 29%

SREDNJA DOB: 40%

STARIJI: 31%

HSLS

PREMA SPOLU

ŽENE: 50%

MUŠKARCI: 50%

PREMA DOBI

MLADI: 52%

SREDNJA DOB: 33%

STARIJI: 15%

Hrvatski suverenisti

PREMA SPOLU

ŽENE: 15%

MUŠKARCI: 85%

PREMA DOBI

MLADI: 8%

SREDNJA DOB: 28%

STARIJI: 64%

HSP

PREMA SPOLU

ŽENE: 13%

MUŠKARCI: 87%

PREMA DOBI

MLADI: 13%

SREDNJA DOB: 25%

STARIJI: 62%

HDSSB

PREMA SPOLU

ŽENE: 20%

MUŠKARCI: 80%

PREMA DOBI

MLADI: 35%

SREDNJA DOB: 40%

STARIJI: 25%

SDSS

PREMA SPOLU

ŽENE: 21%

MUŠKARCI: 79%

PREMA DOBI

MLADI: 26%

SREDNJA DOB: 26%

STARIJI: 48%

Radnička fronta

PREMA SPOLU

ŽENE: 28%

MUŠKARCI: 72%

PREMA DOBI

MLADI: 17%

SREDNJA DOB: 50%

STARIJI: 33%

HSP AS

PREMA SPOLU

ŽENE: 31%

MUŠKARCI: 69%

PREMA DOBI

MLADI: 44%

SREDNJA DOB: 25%

STARIJI: 31%

BM365

PREMA SPOLU

ŽENE: 23%

MUŠKARCI: 77%

PREMA DOBI

MLADI: 23%

SREDNJA DOB: 54%

STARIJI: 23%

ORaH

PREMA SPOLU

ŽENE: 60%

MUŠKARCI: 40%

PREMA DOBI

MLADI: 40%

SREDNJA DOB: 40%

STARIJI: 20%

HNS

PREMA SPOLU

ŽENE: 50%

MUŠKARCI: 50%

PREMA DOBI

MLADI: 0%

SREDNJA DOB: 50%

STARIJI: 50%

DSS

PREMA SPOLU

ŽENE: 33%

MUŠKARCI: 67%

PREMA DOBI

MLADI: 0%

SREDNJA DOB: 0%

STARIJI: 100%

Powered by 034portal