POLITIČKE STRANKE

Politički afiniteti naših ispitanika u Požeško-slavonskoj županiji

HDZ: 44%

SDP: 10%

Živi zid: 15%

Most: 9%

Amsterdamska koalicija: 3%

Hrvatski suverenisti: 2%

Pametno: 2%

HSLS: 2%

Radnička fronta: 1%

Start: 3%

Neovisni za Hrvatsku: 3%

ORaH: 1%

HDSSB: 1%

BM365: 1%

SDSS: 1%

HSP: 2%

HDZ

PREMA SPOLU

ŽENE: 36%

MUŠKARCI: 64%

PREMA DOBI

MLADI: 27%

SREDNJA DOB: 34%

STARIJI: 39%

Živi zid

PREMA SPOLU

ŽENE: 27%

MUŠKARCI: 73%

PREMA DOBI

MLADI: 50%

SREDNJA DOB: 35%

STARIJI: 15%

SDP

PREMA SPOLU

ŽENE: 42%

MUŠKARCI: 58%

PREMA DOBI

MLADI: 23%

SREDNJA DOB: 29%

STARIJI: 48%

Most

PREMA SPOLU

ŽENE: 29%

MUŠKARCI: 71%

PREMA DOBI

MLADI: 33%

SREDNJA DOB: 35%

STARIJI: 32%

Neovisni za Hrvatsku

PREMA SPOLU

ŽENE: 33%

MUŠKARCI: 67%

PREMA DOBI

MLADI: 18%

SREDNJA DOB: 33%

STARIJI: 49%

Amsterdamska koalicija

PREMA SPOLU

ŽENE: 30%

MUŠKARCI: 70%

PREMA DOBI

MLADI: 19%

SREDNJA DOB: 36%

STARIJI: 45%

Start

PREMA SPOLU

ŽENE: 25%

MUŠKARCI: 75%

PREMA DOBI

MLADI: 10%

SREDNJA DOB: 37%

STARIJI: 53%

Pametno

PREMA SPOLU

ŽENE: 30%

MUŠKARCI: 70%

PREMA DOBI

MLADI: 28%

SREDNJA DOB: 41%

STARIJI: 31%

HSLS

PREMA SPOLU

ŽENE: 50%

MUŠKARCI: 50%

PREMA DOBI

MLADI: 52%

SREDNJA DOB: 34%

STARIJI: 14%

Hrvatski suverenisti

PREMA SPOLU

ŽENE: 14%

MUŠKARCI: 86%

PREMA DOBI

MLADI: 7%

SREDNJA DOB: 29%

STARIJI: 64%

HSP

PREMA SPOLU

ŽENE: 12%

MUŠKARCI: 88%

PREMA DOBI

MLADI: 12%

SREDNJA DOB: 24%

STARIJI: 64%

HDSSB

PREMA SPOLU

ŽENE: 19%

MUŠKARCI: 81%

PREMA DOBI

MLADI: 38%

SREDNJA DOB: 38%

STARIJI: 24%

SDSS

PREMA SPOLU

ŽENE: 20%

MUŠKARCI: 80%

PREMA DOBI

MLADI: 25%

SREDNJA DOB: 30%

STARIJI: 45%

Radnička fronta

PREMA SPOLU

ŽENE: 28%

MUŠKARCI: 72%

PREMA DOBI

MLADI: 17%

SREDNJA DOB: 50%

STARIJI: 33%

HSP AS

PREMA SPOLU

ŽENE: 31%

MUŠKARCI: 69%

PREMA DOBI

MLADI: 44%

SREDNJA DOB: 25%

STARIJI: 31%

BM365

PREMA SPOLU

ŽENE: 21%

MUŠKARCI: 79%

PREMA DOBI

MLADI: 21%

SREDNJA DOB: 50%

STARIJI: 29%

ORaH

PREMA SPOLU

ŽENE: 64%

MUŠKARCI: 36%

PREMA DOBI

MLADI: 36%

SREDNJA DOB: 36%

STARIJI: 28%

HNS

PREMA SPOLU

ŽENE: 50%

MUŠKARCI: 50%

PREMA DOBI

MLADI: 0%

SREDNJA DOB: 50%

STARIJI: 50%

DSS

PREMA SPOLU

ŽENE: 33%

MUŠKARCI: 67%

PREMA DOBI

MLADI: 0%

SREDNJA DOB: 0%

STARIJI: 100%

Powered by 034portal