POLITIČKE STRANKE

Politički afiniteti naših ispitanika u Požeško-slavonskoj županiji

HDZ: 45%

SDP: 8%

Živi zid: 16%

Most: 9%

Amsterdamska koalicija: 2%

Hrvatski suverenisti: 1%

Pametno: 2%

HSLS: 2%

Radnička fronta: 1%

Start: 3%

Neovisni za Hrvatsku: 3%

ORaH: 1%

HDSSB: 1%

BM365: 1%

SDSS: 1%

HSP: 2%

HSP AS: 1%

HDZ

PREMA SPOLU

ŽENE: 35%

MUŠKARCI: 65%

PREMA DOBI

MLADI: 28%

SREDNJA DOB: 34%

STARIJI: 38%

Živi zid

PREMA SPOLU

ŽENE: 28%

MUŠKARCI: 72%

PREMA DOBI

MLADI: 49%

SREDNJA DOB: 35%

STARIJI: 16%

Most

PREMA SPOLU

ŽENE: 29%

MUŠKARCI: 71%

PREMA DOBI

MLADI: 34%

SREDNJA DOB: 35%

STARIJI: 31%

SDP

PREMA SPOLU

ŽENE: 43%

MUŠKARCI: 57%

PREMA DOBI

MLADI: 22%

SREDNJA DOB: 32%

STARIJI: 46%

Neovisni za Hrvatsku

PREMA SPOLU

ŽENE: 26%

MUŠKARCI: 74%

PREMA DOBI

MLADI: 19%

SREDNJA DOB: 28%

STARIJI: 53%

Start

PREMA SPOLU

ŽENE: 25%

MUŠKARCI: 75%

PREMA DOBI

MLADI: 10%

SREDNJA DOB: 38%

STARIJI: 52%

Pametno

PREMA SPOLU

ŽENE: 30%

MUŠKARCI: 70%

PREMA DOBI

MLADI: 27%

SREDNJA DOB: 41%

STARIJI: 32%

Amsterdamska koalicija

PREMA SPOLU

ŽENE: 23%

MUŠKARCI: 77%

PREMA DOBI

MLADI: 19%

SREDNJA DOB: 40%

STARIJI: 41%

HSLS

PREMA SPOLU

ŽENE: 50%

MUŠKARCI: 50%

PREMA DOBI

MLADI: 55%

SREDNJA DOB: 30%

STARIJI: 15%

HSP

PREMA SPOLU

ŽENE: 14%

MUŠKARCI: 86%

PREMA DOBI

MLADI: 14%

SREDNJA DOB: 21%

STARIJI: 65%

Hrvatski suverenisti

PREMA SPOLU

ŽENE: 5%

MUŠKARCI: 95%

PREMA DOBI

MLADI: 10%

SREDNJA DOB: 43%

STARIJI: 47%

HDSSB

PREMA SPOLU

ŽENE: 21%

MUŠKARCI: 79%

PREMA DOBI

MLADI: 37%

SREDNJA DOB: 42%

STARIJI: 21%

SDSS

PREMA SPOLU

ŽENE: 21%

MUŠKARCI: 79%

PREMA DOBI

MLADI: 26%

SREDNJA DOB: 26%

STARIJI: 48%

Radnička fronta

PREMA SPOLU

ŽENE: 35%

MUŠKARCI: 65%

PREMA DOBI

MLADI: 24%

SREDNJA DOB: 53%

STARIJI: 23%

HSP AS

PREMA SPOLU

ŽENE: 27%

MUŠKARCI: 73%

PREMA DOBI

MLADI: 40%

SREDNJA DOB: 27%

STARIJI: 33%

BM365

PREMA SPOLU

ŽENE: 17%

MUŠKARCI: 83%

PREMA DOBI

MLADI: 33%

SREDNJA DOB: 50%

STARIJI: 17%

ORaH

PREMA SPOLU

ŽENE: 56%

MUŠKARCI: 44%

PREMA DOBI

MLADI: 44%

SREDNJA DOB: 33%

STARIJI: 23%

HNS

PREMA SPOLU

ŽENE: 50%

MUŠKARCI: 50%

PREMA DOBI

MLADI: 0%

SREDNJA DOB: 50%

STARIJI: 50%

DSS

PREMA SPOLU

ŽENE: 33%

MUŠKARCI: 67%

PREMA DOBI

MLADI: 0%

SREDNJA DOB: 0%

STARIJI: 100%

Powered by 034portal