POLITIČKE STRANKE

Politički afiniteti naših ispitanika u Požeško-slavonskoj županiji

HDZ: 47%

SDP: 7%

Živi zid: 17%

Most: 9%

Amsterdamska koalicija: 2%

Hrvatski suverenisti: 1%

Pametno: 3%

HSLS: 3%

Radnička fronta: 1%

Start: 3%

Neovisni za Hrvatsku: 3%

HDSSB: 1%

BM365: 1%

SDSS: 1%

HSP: 1%

HDZ

PREMA SPOLU

ŽENE: 35%

MUŠKARCI: 65%

PREMA DOBI

MLADI: 32%

SREDNJA DOB: 35%

STARIJI: 33%

Živi zid

PREMA SPOLU

ŽENE: 30%

MUŠKARCI: 70%

PREMA DOBI

MLADI: 52%

SREDNJA DOB: 35%

STARIJI: 13%

Most

PREMA SPOLU

ŽENE: 30%

MUŠKARCI: 70%

PREMA DOBI

MLADI: 37%

SREDNJA DOB: 35%

STARIJI: 28%

SDP

PREMA SPOLU

ŽENE: 37%

MUŠKARCI: 63%

PREMA DOBI

MLADI: 24%

SREDNJA DOB: 36%

STARIJI: 40%

Start

PREMA SPOLU

ŽENE: 30%

MUŠKARCI: 70%

PREMA DOBI

MLADI: 11%

SREDNJA DOB: 41%

STARIJI: 48%

HSLS

PREMA SPOLU

ŽENE: 55%

MUŠKARCI: 45%

PREMA DOBI

MLADI: 48%

SREDNJA DOB: 30%

STARIJI: 22%

Neovisni za Hrvatsku

PREMA SPOLU

ŽENE: 19%

MUŠKARCI: 81%

PREMA DOBI

MLADI: 26%

SREDNJA DOB: 29%

STARIJI: 45%

Pametno

PREMA SPOLU

ŽENE: 39%

MUŠKARCI: 61%

PREMA DOBI

MLADI: 35%

SREDNJA DOB: 39%

STARIJI: 26%

Amsterdamska koalicija

PREMA SPOLU

ŽENE: 21%

MUŠKARCI: 79%

PREMA DOBI

MLADI: 21%

SREDNJA DOB: 39%

STARIJI: 40%

HSP

PREMA SPOLU

ŽENE: 12%

MUŠKARCI: 88%

PREMA DOBI

MLADI: 6%

SREDNJA DOB: 24%

STARIJI: 70%

HDSSB

PREMA SPOLU

ŽENE: 27%

MUŠKARCI: 73%

PREMA DOBI

MLADI: 40%

SREDNJA DOB: 40%

STARIJI: 20%

SDSS

PREMA SPOLU

ŽENE: 27%

MUŠKARCI: 73%

PREMA DOBI

MLADI: 27%

SREDNJA DOB: 33%

STARIJI: 40%

HSP AS

PREMA SPOLU

ŽENE: 30%

MUŠKARCI: 70%

PREMA DOBI

MLADI: 60%

SREDNJA DOB: 30%

STARIJI: 10%

Radnička fronta

PREMA SPOLU

ŽENE: 44%

MUŠKARCI: 56%

PREMA DOBI

MLADI: 11%

SREDNJA DOB: 56%

STARIJI: 33%

BM365

PREMA SPOLU

ŽENE: 13%

MUŠKARCI: 87%

PREMA DOBI

MLADI: 25%

SREDNJA DOB: 50%

STARIJI: 25%

Hrvatski suverenisti

PREMA SPOLU

ŽENE: 0%

MUŠKARCI: 100%

PREMA DOBI

MLADI: 25%

SREDNJA DOB: 38%

STARIJI: 37%

ORaH

PREMA SPOLU

ŽENE: 50%

MUŠKARCI: 50%

PREMA DOBI

MLADI: 25%

SREDNJA DOB: 25%

STARIJI: 50%

DSS

PREMA SPOLU

ŽENE: 0%

MUŠKARCI: 100%

PREMA DOBI

MLADI: 0%

SREDNJA DOB: 0%

STARIJI: 100%

HNS

PREMA SPOLU

ŽENE: 0%

MUŠKARCI: 100%

PREMA DOBI

MLADI: 0%

SREDNJA DOB: 50%

STARIJI: 50%

Powered by 034portal