Video

Trenkovački školski zbor i tamburaški orkestar
Petar Jurković