NASLOVNAJAKŠIĆPOLITIKAARHIV
Opstrukcija rada Općinskog vijeća

FOTO: M.M.

OPORBENA PETORKA OPĆINE JAKŠIĆ

Opstrukcija rada Općinskog vijeća

07.11.2017. | Z.B./M.R. PREGLEDA: 5395

Oporbena petorka Općine Jakšić Opstrukcija rada Općinskog vijeća Sukladno Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Jakšić zatražili smo žurno sazivanje sjednice no najprije predsjednik OV a potom I načelnik isto su ignorirali iz razloga što su predložene točke Dnevnog reda za gsp. Kovačevića iznimno izazovne te kao drugi razlog ističemo raspisani natječaj za dodjelu Studentskih stipendija za akademsku godinu 207/2018. Kao jedna od točaka Dnevnog reda jest upravo traženje da se stipendiraju svi redovni student. Rad Oporbene petorke se ogleda I u činjenici da je načelnik za razliku od prijašnjih godina a pod pritiskom povećao broj sa deset na petnaest studenata. Želimo raditi I to činimo na dobrobit svih te smo sukladno Poslovniku zatražili zaštitu tj sazivanje sjednice Općinskog vijeća od strane Ureda državne uprave u Požegi te isto uskoro očekujemo.Silovita borba za očuvanje niza pogodnosti dovela je gsp. Kovačevića zajedno s sada već pristranim gsp. Oreškim do toga da na sve načine pokušavaju onemogućiti demokratski rad na legalan način izabranih vijećnika.

Ispričavamo se na duljini teksta no želja nam je bila da Vam u cijelosti prezentiramo predložene točke Dnevnog reda I naznačimo da ne odustajemo od prvotnog cilja našega angažmana a taj jest skrb za sve stanovnike Općine poglavito one najugroženije.

Dopis je Općina zaprimila 06.10.2017. godine od kada počinju teći Poslovnikom određeni rokovi za sazivanje sjednice Općinskog vijeća.U roku 15 dana sjednicu mora sazvati predsjednik OV-a, ili ako isti to ne učini u daljnjem roku od 8 dana istu mora sazvati načelnik Općine. U slučaju da niti jedan od njih ne učini sukladno Poslovniku sjednicu će sazvati na pisani zahtjev ( što smo učinili 02. Studenog 2017. godine) Ured državne uprave u Požegi.


Prijedlog točaka Dnevnog reda 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakšić


n/p Predsjednika Općinskog vijeća gsp. Domagoja Oreškog

Na osnovu čl.51.Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jakšić tražimo sazivanje 2. sjednice Općinskog vijeća u roku koji je određen Poslovnikom ( u roku 15 dana od zaprimanja prijedloga najmanje trećine vijećnika) . Zbog činjenice da niti jedan naš prijedlog ( 5 Oporbenih vijećnika) nije uvršeten u Dnevni red 1. sjednice Općinskog vijeća a unutar kojih su krucijalno sadržani pokazatelji skrbi i odgovornosti kao vijećnika za najranjiviju dobnu skupinu na području Općine Jakšić ( djeca srednjoškolske dobi i redovni studenti) a koju je Općinski načelnik u potpunosti zanemario i stavio na margine društva.

Također jedan od motiva je i nefunkcioniranje već dulje od godinu i pol dana Jedinstvenog upravnog odjela koji u istom periodu radi bez pročelnice Odjela te sam međuljudski odnos koji vlada između načelnika i pojedinih službenika a što je nedopustivo.

Stoga predlažemo sljedeći Dnevni red:

1. Smanjenje plaće i primanja kako Općinskog načelnika tako i njegova zamjenika jer su ista neprimjerena trenutku u kojemu egzistira Općina i stanovništvo unutar nje. S obzirom na visinu realnog izvornog Proračuna njihova primanja su kao takva nerealna i nemoralna a jedan od zadataka Općinskog vijeća i misija jest skrb za materijalno i financijsko stanje Općine a napose Općinskog proračuna.

2. Trenutačno prihvaćanje subvencioniranja pri plaćanju voznih karata ( vlak i autobus) srednjoškolskoj djeci a što se nedavno ukinulo bez razloga i potrebe, u visini 50 kuna na mjesečnoj bazi.

3.Rasprava o stanju unutar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakšić uslijed činjenice da isti već dulje od godinu i pol dana nema pročelnika Odjela te zbog dramatično poremećenih odnosa između načelnika i nekoliko službenika a što u mnogečmu remeti kvalitetan rad i servisiranje potreba stanovnika Općine.

4. Dodjela stipendija za sve redovne studente sa područja Općine Jakšić u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna.

5.Revizija poslovanja Općine Jakšić od strane neovisne revizorske kuće koja bi po završetku iste predočila pravo stanje financijsko materijalnog stanja Općine Jakšić što je nužno za daljnji rad.

Obrazloženje prijedloga točaka Dnevnog reda

1. Načelnik Općine ostvaruje mjesečno zaradu od 14.465,00 kuna bruto odnosno 10.446,00 neto ( ostavljamo mogućnost male pogreške od nekoliko kuna kako u brutu tako i u netu) dok njegova zamjenik svaki mjesec košta Općinski proračun od 3500,00 kuna bruto odnosno 2000,00 neto.

S obzirom na činjenicu da je izvorni Općinski proračun malo veći od 2 milijuna kuna smatramo da su primanja obojice iznimno visoka i predstavljaju teško opterećenje Proračunu.

Istovremeno Općina tj načelnik ukida subvencioniranje prijevoza srednjoškolskih učenika ( što je apsurd i neopravdano) te izdvaja samo sredstva za stipendiranje deset studenata .

Sredstva ćemo namaknuti bez diranja u rebalans proračuna na sljedeći način;

Ptredlažemo da bruto plaća Općinskog načelnika bude svedena u realne i stvarne okvire u iznosu od 7500,00 kuna a naknada njegova zamjenika na razinu od 100,00 kuna mjesečno što je i primjereno s obzirom na njegov realni rad i angažman kada su u pitanju potrebe Općine.

Pošto isti tako često ističu da im je Općina,razvoj iste te skrb za najosjetljiviju populaciju ( djeca) uvijek na prvom mjestu smatramo da neće biti nikakav problem da se prijedlog akceptira i kao takav usvoji aklamacijom svih vijećnika kao i načelnika i njegova zamjenika.

Na taj ćemo način olakšati polažaj mnogih obitelji te nadasve omogućiti velikom broju da dostojanstveno ispraćaju svoju djecu u školu.

Navodimo primjere iz našeg neposrednog okruženja radi usporedbe primanja lokalnih čelnika:

Grad Pleternica,gđa.Antonija Jozić prima mjesečno neto iznos nešto više od 7200,00 kuna

Grad Kutjevo, gsp. Budimir prima neto iznos od 6200,00 kuna.

Primjeri nešto dalje od nas:

Gradonačelnik Vrgorca sa proračunom od 9 milijuna kuna ( izvorni proračun) prima neto iznos na mjesečnoj razini 4120,00 kuna.

Gradonačelnik Ploča sa godišnjim proračunom od 32 milijuna kuna ( izvorni proračun) volontira kao Gradonačelnik!!!

Iz svega vidljivog postaje jasno svima da se radi o više negoli opravdanom prijedlogu.

2.Povratak subvencionirane vožnje ( vlakom ili autobusom) za svu srednjoškolsku djecu promptno bez rasprave ako smo iole odgovorni kao izabrani Općinski vijećnici. Ukinuto je nešto bez ikakvog suvislog objašnjenja pglavito kada se vidi kolika je primanja za naše uvijete imao i ima Općinski načelnik. Prijedlog je 50 kuna po svakom djetetu počevši od 1. listopada 2017. godine.

To je na mjesečnoj razini po gruboj procijeni 10 tisuća kuna koje smo namaknuli smanjivanjem primanja načelnika i njegova zamjenika ( oko 10400,00 kuna).

Sve je veći broj roditelja ( koji pozivima apeliraju na nas) kojima trošak prijevoza poglavito sada kada je APP poskupio prijevoz, postaje veliki problem a to bi bio tako mali obol s naše strane pa i odgovornost za budućnost ne samo djece već i Općine.

3.Godinu i pol dana Jedinstveni upravni odjel u Općini ne egzistira na kvalitetan način jer nema pročelnika a uzgred su vidno i dramatično narušeni međuljudski odnosi načelnika i pojedinih službenika.

Načelnik je uručio otkaz bivšoj pročelnici gđi Jagodi Kovačić koja je podnijela sijaset tužbi na Upravnom sudu u Osijeku tražeći povrat na posao i tražeći povrat na pročelničko mjesto s kojega je po njezinu mišljenju protuzakonito smijenjena u veljači 2016. godine a još u listopada 2015. godine je primila od istoga načelnika nagradnu plaću u visini 9050,00 kuna.

Prema svim pokazateljima gđa. Kovačić će ostvariti zadovoljštinu na sudu pa se postavlja pitanje.." tko će snositi odgovornost za plaćanje svih zaostataka na ime plaće ali i na ime drugih materijalnih zahtjeva koje će proisteći iz pravomoćnih presuda"?Kako to da je gđa. Kovačić dobila nagradnu plaću u listopadu 2015. (9050,kuna bruto) a malo docnije,u siječnju 2016. godine ocijenjena od istoga načelnika ocjenom ne zadovoljava ( lokalni službenik).Tko je ocijenio nastavno na gore navedeno ,lokalne službenike za 2016. godinu ( pročelnik jedini iste može ocijeniti a načelnik ocijenjuje pročelnike) ako je u veljači gđa. Kovačić degradirana ( vidljivo iz službenih spisa) na poziciju osobe sa visoke na srednju stručnu spremu?

Otkuda ovlasti načelniku da dan nakon završetka Lokalnih izbora 2017. gdoine ( drugog kruga) oduzima ključeve od službenih prostorija i službeni mobitel bez provedenog disciplinskog postupka pod optužbom ada je službenik agitirao protiv njega u vrijeme kampanje za Lokalne izbore?

Kako je moguće da načelnik Općine gsp. Kovačević usprkos činjenici da 24 sata koristi službeno vozilo u vlasništvu Općine (putuje s istim na posao i s posla) uzima redovito svaki mjesec već godinama tzv "cipelarinu" u iznosu oko 550-600 kuna na mjesec ( 28 kuna po radnom danu) te je isto omogućio i službeniku koji isto službenim vozilo svakodnevno putuje s posla i na posao? A nema se novaca za djecu srednjoškolaca, studente itd.

Tražimo pojašnjenje Općinskog načelnika o iznesenom kako bi Općinski vijećnici dobili i imali uvid u stanje unutar JUO Općine.

4. Stipendiranje svih redovnih studenata po uzoru na loklane uprave u našemu bližem okruženju je imperativ Općinskog vijeća te ispravak dosadašnje krive prakse i pristupa istomu.

Na području Općine imamo po gruboj procjeni ( JUO ima stvarno stanje,nadamo se) oko dvadesetak redovnih studenata što nije niti smije biti problem izdavajanja 500,00 kuna namjesečnoj razini čime ćemo dokazati na čelu s načelnikom i njegovim zamjenikom da nam je stalo do budućnosti na ovim prostorima a što njih dvojica tako živo proklamairaju na svim skupovima.

Zadnja dodjela stipendija je izazvala niz burnih reakcija jer su u kvotu od deset stipendiranih ušla i djeca obtnika kao i djeca iz obitelji sa dva studenta a stipendiju nisu istovremeno dobila djeca gdje su dvoje studenata što je ponovno jedan veliki apsurd i krajnje neodgovorno ponašanje načelnika i tadašnjeg saziva Općinskog vijeća .

Da bi izbjegli pogovor te pomogli svim obiteljima iz kojih dolaze redovni studenti predlažemo da za sve osiguramo stipendije na mjedsečnoj razini u iznosu od 500,00 kuna bez rasprave aklamacijom svih prisutnih vijećnika.

Ako je Općinsko vijeće moglo pronaći 100 tisuća kuna za gradnju garaže za službeni trakotr ili Vam igračke Općinskog načelnika onda bez pogovora Općinsko vijeće mora pokazati veliku dozu odgovornosti naspram budućnosti Općine . Uostalom koga načelnik misli uposliti u tzv Gospodarskoj zoni ako nećemo odgojiti intelektualno osviješćene mlade ljude.

5.Revizija poslovanja Općine Jakšić je nužna zbog potpune transparentnosti ukupnog poslovanja te sagledavanja takvog poslovanja u niz proteklih godina koje su obilovale savakakvim pričama i blago kazanim čudnim transakcijama u financijskom ali i materijanom pogledu.

Neka nas vodi premisa da je upravo Općinsko vijeće predstavničko tijelo u koje smo izabrani voljom stanovnika ili birača s područja Općine Jakšić,najodgovornije za financijsko materijalno stanje Općine.

Želimo čisti start,a da bi do toga došli predlažemo da se raspiše natječaj za odabir neovisne revizorske kuće koja će manirom profesionalizma i odgovornosti nasparam postavljenog zadatka obaviti svoj posao na zadovljstvo svih vijećnika kao i načelnika Općine.

Ističem da nutarnju reviziju polslovanja Općine već godinama provodi supruga od vlasnika obrta ( gsp. Vjekoslav Bajić,bliski rođak načelnika) koji već niz godina skrbi za nerazvrsane ceste,nasipanje istih,drugih putova,deponija ,posipanja u zimskom periodu smrznutih cesta na žalost sipinom umjesto solju itd itd.

Može li gđa. Sunčica Bajić biti u tom slučaju potpuno neovisna i nepristrana ? Naravno da ne može , no sam je apsurd da je uopće uslijed svih tih nepobitnih konstelacija ista i dobila da obavlja navedenu reviziju a uzgred od nedavno vodi i knjigovodstvo Dječjeg vrtića u Jakšiću.

Mnoga pitanja se postavljaju ističemo jedno što je još jedan razlog za traženje revizije poslovanja, "tko je otuđio 37 tisuća kuna iz Općinskog proračuna u periodu od 2013-2015 godine kroz fiktivnu kupnju svečanih i inih zastava RH?

Ili kako je bilo moguće da se načelnik Općine gsp. Kovačević kod prodaje Državne zemlje pojavljivao u trostrukoj ulozi,kao predsjednik Povjerenstva za prodaju zemljišta,kao načelnik te kao kupac što je veliki sukob interesa i nešto krajnje nedopustivo?

Predlažemo da se vremenski period za reviziju poslovanja Općine stavi u kontekst događanja od 206-2017. godine.

Nadamo se Vašemu promptnom postupanju jer su predložene točke iznimno životno bitne za mnoge obitelji a područja Općine Jakšić.

Nadalje Vas molimo da prenesete JUO Općine Jakšić da sukladno dogovoru o dostavi materijala za sjednice Općinskog vijeća ubuduće korespodencija bude na sljedeći način;

Svakog ponaosob Općinskog vijećnika kontaktirati na ranije ostavljeni broj telefona te se s njim dogovoriti za način i vrijeme dostave materijala.

S poštovanjem,

Mladen Raguž

Marija Šinko Ružičić

Ivan MUrar

Vladimir Derma

Zdenko Biondić

U Jakšiću,05.10.2017. godinei

Tagovi: jakšić, općina

POŽEGA VRIJEME

48 SATI NA 034PORTALU

.

Sutra privremeno zatvaranje državne ceste DC 38

.

ʺBakreneʺ maske nisu antivirusne, osjećate li se prevarenima?

.

Komunalac objavio javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Požegi

.

Vinko Kasana idealan je kandidat za župana

.

U posljednja 24 sata u RH su zabilježena 2323 nova slučaja zaraze virusom

.

POČELA SEZONA KOLINJA: Marijan iz Grabarja kaže da će kulen napravljen s ljubavlju preživjeti i ovu krizu

.

Građani zabrinuti za funkcionalnost i točnost novog prometnog znaka u Radićevoj ulici

.

Coca-Cola kolač za sve ljubitelje ovog gaziranog pića

.

22-godišnji Lipičanin osumnjičen za oskvrnuće spomenika trinaestorici ʺTigrovaʺ

.

Učenici Katoličke gimnazije u Požegi obilježili Europski tjedan cistične fibroze

.

Kliknimo na novo Online kazalište uživo, idući tjedan čak tri nove predstave

.

Brodski srednjoškolci se ujedinili, pomažu prijateljici Gabrijeli kojoj je potrebno 7000 eura

.

26-godišnjakinja s područja Pleternice krala kozmetičke proizvode u trgovačkom centru

.

PSŽ: od jučer ponovno velik broj novozaraženih, njih 36 dok su 34 osobe hospitalizirane

.

Požega se svrstala među top deset gradova koji bilježe porast upisa u dječji vrtić

.

Struje neće biti....

.

Vrijeme danas djelomično sunčano uz povremenu naoblaku

.

Tri mlade djevojke ovog Božića unijet će veselje u domove mnogih obitelji

.

Saša Srića: Ostat će nam lockdown, kao jedino rješenje

.

U koritu Save pronađeno beživotno tijelo

.

Rezultati unutarstranačkih izbora HDZ-a u GO Požega

.

KUGLAČKA PRVENSTVA: U neizvjesnim završnicama do tri boda

.

Hrvatska danas ima 1973 novopozitivnih osoba, preminulo 45 osoba

.

Slasni ručak: Recept za pohane palačinke punjene sirom i šunkom

.

Gradonačelnik Puljašić posjetio Fitness klub Play

.

24-godišnji recidivist zbog 1,97 promila ʺzaradioʺ prijedlog kazne zatvora od 60 dana i oduzimanje vozačke na 12 mjeseci

.

Požežanin (23) prevaren za nekoliko tisuća kuna jer je na ʺfejsuʺ uplatio novac za namještanje utakmica

.

Obavijest o izmjeni radnog vremena upravnih poslova u trenutnim okolnostima epidemije

.

FOTKA DANA: Vatreno jutarnje nebo iznad Požege

.

Stožer piše da je u Požeštini danas 258 aktivnih slučajeva, 77 manje nego jučer

.

Svetkovina Krista Kralja i završetak Godine Božje riječi u Požegi

.

Danas će bez struje biti...

.

Evo što Capak kaže o online nastavi

.

Danas djelomice sunčano

.

Neslužbeni rezultati unutarstranačkih izbora u HDZ-u

.

Danas će bez struje biti...

FOTONALAZ

FOTKA DANA: Vatreno jutarnje nebo iznad Požege