NASLOVNADRUŠTVO
Grad Kutjevo objavio Javni poziv za dodjelu stipendija

FOTO: kutjevo.hr

Grad Kutjevo objavio Javni poziv za dodjelu stipendija

6.10.2018. 09:29 | kutjevo.hr PREGLEDA: 1061

Temeljem članka 3. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“ br. 5/2016), Gradonačelnik Grada Kutjeva dana 3. listopada 2018. godine raspisuje sljedeći:

JAVNI POZIV

ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA GRADA KUTJEVA


Pozivaju se zainteresirani studenti koji imaju prebivalište na području Grada Kutjeva, koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovim pozivom da podnesu prijave za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018./2019.Dodjeljuje se 10 stipendija, svaka po 600,00 kn mjesečno.Pravo podnošenja prijava imaju redovni studenti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj koji su redovno upisani u višu godinu studija u odnosu na prošlu godinu ili su redovno upisani u prvu godinu studija u odnosu na srednjoškolsko obrazovanje, koji:– su državljani Republike Hrvatske,

– imaju prebivalište na području Grada Kutjeva,

– podnesu uredne prijave po ovom javnom pozivu,

– po bodovanju zauzmu mjesto na rang listi od 1. do 10.

Pravo podnošenja prijava nemaju studenti koji ponavljaju godinu, koji su ostvarili pravo na stipendiju od Grada Kutjeva, a nisu izvršili ugovorene obveze i studenti koji ostvaruju stipendiranje iz drugih izvora.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva u tjedniku Požeška kronika, na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Grada Kutjeva, odnosno najkasnije do 19. listopada 2018., pisanim putem u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Kutjevo – Povjerenstvo za dodjelu stipendija, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo, a moraju sadržavati:– prijavu za dodjelu stipendije,

– dokaz o prebivalištu na području Grada Kutjeva (uvjerenje MUP-a)

– presliku osobne iskaznice,

– potvrdu sveučilišta, veleučilišta ili visoke škole o upisu, odnosno za studente viših godina studija potvrdu o upisu u višu godinu studija,

– studenti prve godine studija svjedodžbe od sva četiri razreda srednje škole i završnog ispita, a studenti viših godina studija presliku indeksa,

– izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da nije korisnik neke druge stipendije ili potpore za stipendiranje,

– potvrdu nadležne ispostave Porezne uprave o primanjima članova zajedničkog kućanstva za sve članove kućanstva starije od 15 godina (plaća, mirovina, obiteljska mirovina, alimentacija, stalna socijalna pomoć, isplaćene naknade plaće za bolovanje te rodiljne i roditeljske naknade u slučaju nezaposlenosti), ne starije do 30 dana od dana podnošenja prijave,

– izjava o sastavu kućanstva (obiteljskom statusu),

– privola za korištenje osobnih podataka,

– uvjerenje nadležnog ureda za obranu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Postupak dodjele stipendija provodi povjerenstvo od 3 člana koje imenuje Gradonačelnik. Povjerenstvo prikuplja prijave, stručno ih obrađuje i utvrđuje listu kandidata za dodjelu stipendije te donosi odluku o dodjeli stipendije.Dostava odluke o dodjeli stipendija vrši se javnoj objavom na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Grada.

Pravo prvenstva na rang listi za dodjelu stipendija utvrđuje se prema socijalnom kriteriju i kriteriju uspjeha u prethodnoj akademskoj odnosno školskoj godini zbrajanjem bodova ostvarenih prema navedenim kriterijima.Temeljem odluke o dodjeli stipendije sklapa se ugovor o stipendiranju kojim će se regulirati prava i obveze Grada Kutjeva i stipendiranog studenta. Isplata stipendije započinje nakon sklapanja ugovora o stipendiji.Ostale informacije o navedenom mogu se dobiti na telefon 034/315-008. 

GRADONAČELNIK

                                                                                                        Josip Budimir, mag.oec. v.r.

Tagovi: kutjevo,stipendije, studenti, javni poziv