Slika 2/2
Ima li Pleternica nekog svog Kineza?
Franjo Memedović