Slika 1/2
Ima li Pleternica nekog svog Kineza?
Franjo Memedović