Slika 1/9
Marina Mihelčić na Karibima
Privatna kolekcija