NASLOVNADRUŠTVO


(FOTO: 034portal.hr)

ŽIVI ZID vs KOMUNALAC POŽEGA
Demanti Komunalca Požega d.o.o. o poskupljenju prikupljanja otpada

25.1.2019. 08:53 | Komunalac d.o.o. Požega PREGLEDA: 3075

Komunalac Požega d.o.o. dostavio nam je demanti u vezi izjave Živog zida kako je otpad poskupio za 84% novim načinom sakupljanja i odvoza. Demanti prenosimo u cijelosti.

"Poštovani,

sukladno Zakonu o medijima, čl. 40., tražimo ispravak netočnih informacija objavljenih 23. siječnja 2019. godine na 034portalu pod naslovom Živi zid: ʺGrad Požega nas je počastio s poskupljenjem prikupljanja otpada za 84%ʺ. Prenesena objava g. Damira Janeša o „poskupljenju prikupljanja otpada od 84%“ kao i izjava g. Branka Spajića pune su neistina i rezultat nerazumijevanja problematike gospodarenja otpadom u RH i u gradu Požegi.


Pojašnjenje:

Promjene u sustavu gospodarenja otpadom u RH rezultat su Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom koju je donijela Vlada RH u svibnju 2017. godine zbog usklađenja s europskim zakonodavstvom i praksom. Cilj Uredbe je potaknuti JLS, komunalna poduzeća i građane na veće odvajanje korisnog otpada koji se može reciklirati i biorazgradivog otpada te drastično smanjenje odlaganja miješanog komunalnog otpada (MKO) i biorazgradivog otpada na odlagališta (na 50% do 2020.) i time pridonijeti zaštiti zdravlja ljudi i očuvanju okoliša. Jedno od glavnih načela Uredbe je „onečišćivač plaća“, tj. da onaj tko odlaže više nerazvrstanog otpada za to više i plati.

Sukladno Uredbi, Gradsko vijeće Grada Požege je 30.1.2018. godine donijelo Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i biorazgradivog otpada, a 1.3.2018. godine zaključkom gradonačelnika dana je suglasnost na predloženi Cjenik usluga gospodarenja otpadom koji će stupiti na snagu po ispunjenju svih tehničkih uvjeta za novi sustav naplate, očekivano 1.7.2019. god. Cijena usluge sastojat će se od fiksnog dijela koji plaćaju svi korisnici i varijabilnog dijela koji će ovisiti o broju evidentiranih pražnjenja spremnika za MKO. Pražnjenje spremnika za papir, plastiku i staklo se ne naplaćuje.

U članku je netočno navedeno da je cijena odvoza porasla za 84 posto kao i tvrdnja da je ona za jedno pražnjenje spremnika 30 posto veća od dosadašnje cijene na bazi četiri mjesečna odvoza.

S obzirom na obvezu razdvajanja otpada preporuka korisnicima su dva odvoza MKO mjesečno za što je planirano povišenje cijene od 7,71%. U slučaju pražnjena spremnika jednom mjesečno cijena je manja od sadašnje za 3,63%. Za građane koji ne razdvajaju otpad i koriste 4 odvoza mjesečno cijena je veća za 30,38% u odnosu na sadašnju.

Kada je pak riječ o spomenutim kaznama „za one koji bi greškom krivo razvrstali otpad“, ističemo da Grad Požega i Komunalac Požega d.o.o provode sve aktivnosti kako bi se građane educiralo o pravilnom odvajanju otpada „na kućnom pragu“ te kako bi se nabavili spremnici za odvojeno prikupljanje otpada koji će biti podijeljeni korisnicima. Od 2018. godine odvojeno sakupljeni otpad (papir, plastika i staklo) se odvozi jednom mjesečno umjesto jednom u dva mjeseca kako je to bilo ranije. Kazne su krajnja mjera kojoj će i ubuduće prethoditi edukacije, upozorenja i poziv da postupe u skladu s Uredbom.

Napominjemo da će usvojenim cjenicima jedinica lokalnih samouprava u kojima gospodarenje otpadom provodi Komunalac Požega d.o.o., građani i dalje imati jednu od najnižih cijena zbrinjavanja otpada u Republici Hrvatskoj.

Aktivnostima Grada Požege, Komunalca Požega d.o.o. i građana u odvajanju korisnih sirovina iz otpada postignuti su značajni rezultati prikazani u tablici i dijagramu.

 

Tagovi: komunalac, demanti, požega, živi zid, otpad